Veličina slova:

Hrvatski:
Buje, ulica prvog svibnja
Buje industrija
Buje i Alpe
Buje pod plavim nebom
Buje, pogled sa istoka
Buje i cvijeće
Buje, pogled sa juga
Buje snijeg
Buje, zalaz sunca
Buje na brijegu sa plavim nebom
Grad Buje

Centar za socijalnu skrb Buje

Isprintaj Pošalji prijatelju

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BUJE

Centar za socijalnu skrb obavlja aktivnost temeljem Zakona o socijalnoj skrbi.

Na temelju javnih ovlasti rješava o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite i drugim pravima u skadu s posebnim zakonom provodi aktivnosti sa svrhom sprečavanja i suzbijanja socijalnih, obiteljskih i osobnih problema.


Sjedište: Rudine 1, Buje
Ravnateljica: Sebija Calcina
Tel.: 052 772 036, 052 72 024
Fax.: 052 772 943

Preporuči prijateljima: