Veličina slova:

Hrvatski:
Civitas logo 720
Buje Civitas Bulearum
Buje, pogled sa zapada
Grad Buje
Buje snijeg
Grad Buje
Buje na brijegu sa plavim nebom
Buje, zalaz sunca
Buje, pogled sa juga
Buje, pogled sa istoka
Grad Buje
Buje komunalno poduzeće
Buje - komunalno poduzeće

Civitas Bulearum

Civitas Bullearum d.o.o. dalo donacije i sponzorstva u 2013. godini

Popis korisnika kojima je trgovačko društvo Civitas Bullearum d.o.o. dalo donacije i sponzorstva u 2013. godini.

Civitas Bullearum

Civitas Bullearum

Civitas Bullearum d.o.o. Buje je poduzeće za obavljanje komunalnih djelatnosti čiji je osnivač Grad Buje. Poduzeće je započelo sa radom 01.01.2011. godine. Društvo obavlja sljedeće djelatnosti: održavanje javnih površina, održavanje parkova, nasada i zelenih površina, održavanje čistoće, poslovi upravaljnja nekretninama i održavanje nekretnina, organizacija i naplata parkiranja na javnim površinama, održavanje spomenika i spomen obilježja, upravljanje i održavanje groblja.