Veličina slova:

Hrvatski:
Buje industrija
Buje i Alpe
Buje i cvijeće
Buje na brijegu sa plavim nebom
Buje, pogled sa istoka
Buje crveneo, plavo i zeleno
Grad Buje
Buje, pogled sa juga
Buje, vinogradi pod naranđastim nebom
Buje, pogled sa zapada
Buje pod plavim nebom
Buje i vinogradi
Grad Buje
Gradonačelnici

Industrijske zone

Poslovne zone općenito

Najznačajnija poduzetnička zona na području Grada Buja je stambeno-industrijska zona u predjelu Stanica površine 40 ha unutar koje se nalazi područje Robnih terminala sa carinskom ispostavom te ostala područja gospodarskih subjekata. Posebno treba spomenuti gospodarsku i servisnu zonu Valanari u predjelu Stanica ukupne površine 4 ha. U tijeku je izrada Urbanističkog plana uređenja novoosnovane gospodarske zone Stancija Rossa, ukupne površine od 25,5 ha. Ostale gospodarske zone nalaze se u Plovaniji, Mazuriji i Kaldaniji. Za ove zone potrebno je izraditi odgovarajuću prostorno-plansku dokumentaciju radi formiranja parcela.

Poticajne mjere u gospodarstvu

Modeli stimuliranja poduzetnika (poticajne mjere/olakšice) u JLS A) Odluka o komunalnoj naknadi („Službene novine Grada Buja“ br. 6/01, 13/10, 6/11, 14/11 i 10/14). Visina komunalne naknade određuje se ovisno o zoni i namjeni građevine. Komunalna naknada utvrđuje se po m2 površine. Visina se obračunava umnoškom vrijednsti boda sa koeficijentom zone i koeficijentom namjene.

Poslovna zona: BUJE (I zona) stambeno-industrijska zona Stancija Rossa

Poslovna zona: BUJE (I zona) stambeno-industrijska zona Stancija Rossa

GODINA OSNIVANJA ZONE Akt predstavničkog tijela: PPU 2005. POVRŠINA ZONE (m2) S prometnicama i javnim površinama: 255 000 SLOBODNE PARCELE Potrebno je formiranje parcela Potrebna izrada UPU BROJ PARCELA SVEUKUPNO: STRUKTURA VLASNIŠTVA (m²): Privatno JLS RH PLANIRANE DJELATNOSTI: Pretežito trgovačka namjena

Poslovna zona: PLOVANIJA (I zona)

Poslovna zona: PLOVANIJA (I zona)

GODINA OSNIVANJA ZONE Akt predstavničkog tijela: PPU 2005. POVRŠINA ZONE (m2) 18800 S prometnicama i javnim površinama: SLOBODNE PARCELE Potrebno je formiranje parcela Potrebna izrada UPU BROJ PARCELA SVEUKUPNO: STRUKTURA VLASNIŠTVA (m²): Privatno JLS RH PLANIRANE DJELATNOSTI: Pretežito trgovačka namjena

Poslovna zona: MAZURIJA (II zona)

Poslovna zona: MAZURIJA (II zona)

GODINA OSNIVANJA ZONE Akt predstavničkog tijela: PPU 2005. POVRŠINA ZONE (m2) S prometnicama i javnim površinama: 72400 SLOBODNE PARCELE Potrebno je formiranje parcela Potrebna izrada UPU BROJ PARCELA SVEUKUPNO: STRUKTURA VLASNIŠTVA (m²): Privatno JLS RH PLANIRANE DJELATNOSTI: Poslovno-trgovačka namjena

Poslovna zona KALDANIJA (II zona)

Poslovna zona KALDANIJA (II zona)

GODINA OSNIVANJA ZONE Akt predstavničkog tijela: PPU 2005. POVRŠINA ZONE (m2) S prometnicama i javnim površinama: 64 900 SLOBODNE PARCELE Potrebno je formiranje parcela Potrebno je izraditi UPU BROJ PARCELA SVEUKUPNO: STRUKTURA VLASNIŠTVA (m²): Privatno JLS RH PLANIRANE DJELATNOSTI: Pretežito trgovačka

Poslovna zona BUJE (I zona) stambeno-industrijska zona Gospodarsko-servisna zona VALANARI

Poslovna zona BUJE (I zona) stambeno-industrijska zona Gospodarsko-servisna zona VALANARI

GODINA OSNIVANJA ZONE Akt predstavničkog tijela: 2001. POVRŠINA ZONE (m2) S prometnicama i javnim površinama: 40 000 SLOBODNE PARCELE Broj parcela, površina parcela: 5 neizgrađenih u privatnom vlasništvu BROJ PARCELA SVEUKUPNO: 20 STRUKTURA VLASNIŠTVA (m²): Privatno 85% JLS 15% RH PLANIRANE DJELATNOSTI: Proizvodne djelatnosti, trgovina, servisi

Poslovna zona BUJE (I zona) stambeno-industrijska zona Robni terminal-Buje (Digitron)

Poslovna zona BUJE (I zona) stambeno-industrijska zona Robni terminal-Buje (Digitron)

Poslovna zona BUJE (I zona) stambeno-industrijska zona Robni terminal-Buje (Digitron) GODINA OSNIVANJA ZONE Akt predstavničkog tijela: PUP 2005. POVRŠINA ZONE (m2) S prometnicama i javnim površinama: 100 000; SLOBODNE PARCELE Broj parcela, površina parcela: 32 k.č. (parcele se trebaju formirati) u vlasništvu Republike Hrvatske površine 60000 m2 Potreba donošenja UPU BROJ PARCELA SVEUKUPNO: 49 k.č. (od čega su 32 k.č. vlasništvo RH, parcele nisu oformljene)

Grad Buje - Industrija i obrtništvo

Grad Buje - Industrija i obrtništvo

Područje Buja prostire se na sjever duž granice sa Slovenijom, a od Trsta je udaljeno četrdesetak kilometara što ga čini osobito osjetljivim i idealnim za razvoj trgovačke razmjene. Pored različitih poduzeća za export-import koja su do sada radila najviše u malograničnom prometu, otvoreni Robni terminal nudi novu perspektivnu pokretanja razmjene na ovom važnom sjecištu sjevernog Jadrana.