Veličina slova:

Hrvatski:
Grad Buje
Buje nekad - željeznička stanica Parenzane
Buje nekad, ul. 1. svibnja
Buje snijeg
Grad Buje
Buje na brijegu sa plavim nebom
Buje industrija
Buje, zalaz sunca
Buje pod plavim nebom
Buje, ulica prvog svibnja
Buje i cvijeće
Buje biciklizam
Buje - ženske noge
Buje, pogled sa zapada
Akti gradonačelnika
Buje, Gradsko vijeće
Buje, pogled iz Rudina
Buje, vinogradi pod naranđastim nebom
Gradonačelnici
Buje - zemljani radovi
Buje - Crveni Križ
Buje - Dječji vrtić 1
Buje - Galerija Orsola 1
Buje - Gospodarska škola 1
Buje - grožđe
Kaštel - grb
Krasica 1
Kršete 1
Marušići 1
Momjan 1
Triban 1
Srednja škola 1
Talijanska osnovna škola Buje1
Buje - Kanegra 1
Valdi1
Civitas logo 720
DANI GROŽĐA 2013.
Buje - Kanegra  2
Triban 2
Momjan 2
Marušići 2
Kršete 2
Krasica 2
Buje - Crveni križ 2
Buje - Gospodarska škola 2
Buje - Kaštel
Buje - Galerija Orsola 2
Buje - Dječji vrtić 2
Buje Civitas Bulearum
Buje i Alpe
Buje - tartufi
Buje, Valetre, Milanka i Edi
Buje vinogradarsvo
Buje, pogled sa juga
Buje, pogled sa istoka
Buje i vinogradi
Buje crveneo, plavo i zeleno
Grad Buje
Buje nekad - tovari
Buje - šparoge
Buje - MOMJANSKI KAŠTEL
Buje - Dječji vrtić 3
Buje - Galerija Orsola 3
Buje - Gospodarska škola 3
Krasica 3
Buje - Crveni križ 3
Marušići 3
Momjan 3
Buje - Kanegra  3
Buje - Kanegra  4
Momjan 4
Marušići 4
Buje - Crveni križ 4
Krasica 4
Buje - Gospodarska škola 4
Buje - Galerija Orsola 4
Buje lovci
Buje spomenici kulture
vinograd, bačva i čaša
Buje - Peterokutna kula
Buje i spomenik kulture
Buje - maslina
Buje - Crveni križ 5
Krasica 5
Momjan 5
Buje - Kanegra  5
Buje - Kanegra 6
Bujski Crveni Križ
vinogradi i crno vino
vinogradi i crno vino
Bujski Crveni Križ - cijela ekipa
Buje - Kanegra  7
Buje - Kanegra 8
Buje - Kanegra 9
Buje - Kaštel - 16. Šparogada
Buje komunalno poduzeće
Buje - komunalno poduzeće

Informacije EU fondovi

Informacije EU fondovi

NAJAVA NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 6.1.1. "POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA"

Natječaj će biti otvoren od 21. prosinca 2016. godine, a prijave će se moći podnositi, također, od 21. prosinca 2016. godine. Podsjećamo da su korisnici mladi poljoprivrednici (osobe starije od 18 i mlađe od 40 godina) koji: – su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora, – u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora.

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA ENERGETSKU OBNOVU VIŠESTAMBENIH ZGRADA

Prijavite se na poziv za dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu višestambenih zgrada Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 90 dana od dana objave. Ovaj je projekt sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

MINISTARSTVO TURIZMA – JAVNI POZIV

Obavještavamo vas da je Ministarstvo turizma objavilo Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“, kroz ciljanu potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih IT i komunikacijskih tehnologija i sl., namijenjenim produljenju sezone, očuvanju radnih mjesta, novom zapošljavanju, rastu i razvoju turističkog gospodarstva. Ministarstvo turizma će, s ukupno 23.700.000 kuna, sufinancirati projekte za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, razvoj i unapređenje seoskog turizma, unapređenje obiteljskog smještaja te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, za što se mogu prijaviti subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe - privatni iznajmljivači.

Raspisan Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara u 2016. godini

Ministarstvo socijalne politike i mladih raspisalo je Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara u 2016. godini. Njime se poziva udruge koje su usmjerene na razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj da se prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose promociji i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske.

Otvoren javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu kreditnih sredstava iz „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2016. godinu

U svrhu osiguranja zajmova za kreditiranje programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, lovnog turizma i agroturizma, sukladno Odluci o otvaranju Posebnog računa Županijskog poglavarstva – „Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ klasa: 320-01/95-01/13, urbroj: 2163/1-01-95-1, donesenoj od strane Skupštine Istarske županije dana 24.03.1995. godine, prikupljati će se Zahtjevi za dodjelu kredita koji se mogu iskoristiti samo za namjene navedenim u članku 11. Pravilnika o korištenju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre (Službene novine Istarske županije br. 09/2013).

Otvoren javni poziv za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2016. godinu

Na temelju Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2016. godinu (KLASA: 402-01/16-01-07, URBROJ: 2163/1-01/8-16-2 od 01.03.2016.) Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije raspisuje javni poziv za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2016. Godinu.

Projekt “Twinning for peace” – Colle Umberto (Italija) 04. – 07. prosinac 2015.

Projekt “Twinning for peace” – Colle Umberto (Italija) 04. – 07. prosinac 2015.

U sklopu obilježavanja stogodišnjice Prvog Svjetskog Rata, projektom „Twinning for Peace“ promiče se kritički dijalog o budućnosti Europe počevši od osnovnog ključnog pitanja: odnos sa zemaljama Južnog Mediterana (nekontrolirana migracija, opasnost od terorističkih infiltracij, ilegalna trgovina ljudima i robom, ali i novi komercijalni partneri, razvojna suradnja, opskrba sirovinama te druge priče o produktivnoj integraciji).

Izrada Lokalne razvojne strategije LAG-a Sjeverna Istra - Poziv na drugu radionicu

Izrada Lokalne razvojne strategije LAG-a Sjeverna Istra - Poziv na drugu radionicu

Lokalna akcijska grupa (LAG) „Sjeverna Istra“ u postupku je izrade Lokalne razvojne strategije, a koja predstavlja strateški dokument razvoja područja LAG-a do 2020. Temeljem ove strategije, kroz Program ruralnog razvoja, provoditi će se i sufinancirati projekti značajni za sveukupni razvoj našeg područja.

Izrada Lokalne razvojne strategije LAG-a Sjeverna Istra - Poziv na radionicu

Izrada Lokalne razvojne strategije LAG-a Sjeverna Istra - Poziv na radionicu

Lokalna akcijska grupa (LAG) „Sjeverna Istra“ u postupku je izrade Lokalne razvojne strategije, a koja predstavlja strateški dokument razvoja područja LAG-a do 2020. Temeljem ove strategije, kroz Program ruralnog razvoja, provoditi će se i sufinancirati projekti značajni za sveukupni razvoj našeg područja.

Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.: Poziv na predavanje

Pozivamo sve zainteresirane poljoprivrednike da prisustvuju predavanjima na kojima će predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja prezentirati ciljeve te informirati prisutne o provedbi IAKS mjera iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Predavanja se odnose na sljedeće mjere: - Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 11 – Ekološki uzgoj - Mjera 13 – Plaćanja područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima