Veličina slova:

Hrvatski:
Grad Buje
Buje, pogled iz Rudina
Buje vinogradarsvo
Buje crveneo, plavo i zeleno
Grad Buje
Buje, zalaz sunca
Buje, pogled sa juga
Grad Buje
Buje i cvijeće

Natječaji - Javna nabava

Poziv na dostavu ponuda za uređenje starih praonica u Bujama radi revitalizacije starogradske jezgre

Poziv na dostavu ponuda za uređenje starih praonica u Bujama radi revitalizacije starogradske jezgre

Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda, sukladno čl. 15 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) te u skladu sa odredbama Odluke o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave, Pravilnikom o jednostavnoj nabavi, u upravnim tijelima Grada Buje-Buie od 18.7.2017., Klasa: 023-05/17-01/12, Urbroj:2105/01-02-17-9 (Službene novine Grada Buja 08/17).

Poziv sa dokumentacijom za nadmetanje u predmetu jednostavne nabave poštanskih usluga

Naručitelj Grad Buje-Buie upućuje Poziv na dostavu ponuda. Predmet nabave je nabava poštanskih usluga sukladno Zakonu o poštanskim uslugama za potrebe upravnih tijela Grada Buje-Buie. Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi u upravnim tijelima Grada Buje-Buie.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluga osiguranja

Predmet nabave je nabava usluga osiguranja sukladno Troškovniku iz dijela XI. ovog Poziva. Opis predmeta nabave: nabava usluga osiguranja za potrebe Grada Buje-Buie.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi – Grad Buje-Buie

Pravilnik o jednostavnoj nabavi, Klasa: 023-05/17-01/12, Urbroj: 2105/01-02-17-9, usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Buja-Buie od 18.07.2017. i objavljen u Službenim novinama Grada Buja-Buie broj 08/17.

Plan nabave Grada Buje-Buie za 2017. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) i članka 65.a Statuta Grada Buje-Buie ( „Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13), gradonačelnik Grada Buje-Buie, dana 26.01.2017.godine, donosi:
PLAN NABAVE GRADA BUJE-BUIE ZA 2017. GODINU
Ovim planom se utvrđuju prava i obveze za provođenje postupka javne nabave propisanih Zakonom o javnoj nabavi i to za nabavu roba, usluga i radova za predmete nabave čija je planirana vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013., 2014.,2015. i 2016. godini

AŽURIRANO 27.06.2017. - Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013., 2014.,2015., 2016. i 2017. godini
Grad Buje-Buie - Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013., 2014., 2015. i 2016. godini (objavljeno 14.07.2016.); Ažurirano: 27.12.2016. g.

Obaveza iz čl. 80. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) - popis gospodarskih subjekata

Naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene. Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz čl. 76. st. 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa: 1. TRIBJE j.d.o.o., Tribje 14, Umag

Obaveza iz čl. 80. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) - popis gospodarskih subjekata

Naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene. Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz čl. 76. st. 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa: 1. TRIBJE j.d.o.o., Tribje 14, Umag

PLAN NABAVE GRADA BUJE-BUIE ZA 2016. GODINU

Planom se utvrđuju prava i obveze za provođenje postupka javne nabave propisanih Zakonom o javnoj nabavi i to za nabavu roba, usluga i radova za predmete nabave čija je planirana vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna.
15.03.2016 I. dopuna Plana nabave Grada Buja-Buie za 2016. godinu.
21.03.2016.: II. izmjene i dopune Plana nabave Grada Buja-Buie
25.04.2016.: III. izmjene i dopune Plana nabave Grada Buja-Buie
01.07.2016. IV izmjene i dopune Plana nabave Grada Buje-Buie za 2016. godinu
15.07.2016. V izmjene i dopune Plana nabave Grada Buje-Buie za 2016. godinu
23.09.2016. VI izmjene i dopune Plana nabave Grada Buja-Buie
31.10.2016. VII izmjene i dopune Plana nabave Grada Buja-Buie

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - OBJEDINJENA JAVNA NABAVA USLUGA OSIGURANJA

Poziv za dostavu ponuda - objedinjena javna nabava usluga osiguranja