Veličina slova:

Hrvatski:
Buje - grožđe
Grad Buje
Buje nekad, ul. 1. svibnja
Grad Buje
Buje na brijegu sa plavim nebom
Buje, zalaz sunca
Buje pod plavim nebom
Buje, ulica prvog svibnja
Buje i cvijeće
Buje, pogled sa zapada
Buje, pogled iz Rudina
Buje, pogled sa juga
Buje vinogradarsvo
Buje, pogled sa istoka
Buje industrija
Buje crveneo, plavo i zeleno
Grad Buje
Buje i vinogradi
Buje nekad - tovari
Buje lovci
Buje spomenici kulture
vinograd, bačva i čaša
Buje - Peterokutna kula
Buje i spomenik kulture
vinogradi i crno vino
Pučko otvoreno učilište Buje
vinogradi i crno vino
Grad Buje
Ured gradonačelnika 2017

Novost

Dragi sugrađani,

Isprintaj Pošalji prijatelju
Dragi sugrađani,

Na sjednici Gradskog vijeća od 2. ožujka 2017. podnio sam Izvješće o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2016. koje možete u cjelosti pročitati u rubrici *aktualno*. Pošto je to bio posljednji u nizu od 16 izvještaja mojih dvaju mandata na kraju sam dao jedan rezime, odnosno pregled najvažnijih aktivnosti i projekata realiziranih u tih osam godina. Možete samo taj dio pročitati klikom na *detaljno*. Htio bih se još jednom zahvaliti svima vama koji ste na bilo koji način sudjelovali u realizaciji svih navedenih projekata, a svojim radom i aktivnošću pokazali kako se voli svoj Grad.

HVALA & WE LOVE BUJE!

Pregled aktivnosti i realiziranih projekata u proteklih osam godina:

2009.

 • - Uređen prostor u Rudinama za potrebe talijanskog dječjeg vrtića
 • - Uređena i opremljena dječja igrališta na 4 lokacije u Gradu
 • - Započeo radom Vlastiti pogon za poslove u komunalnoj djelatnosti
 • - Izvedeno je proširenje javne rasvjete u Bibalima, Momjanu, Marušićima i Bujama
 • - Izvršena je rekonstrukcija ulice Dolinja Vas u Momjanu
 • - Uređene su staze mjesnog groblja u Momjanu
 • - Sanirano stepenište zvonika u Kršetama i zvonika na trgu Sv. Servula u Bujama
 • - Donirana oprema za reanimaciju bujskoj ambulanti u vrijednosti 19.030 kn.
 • - Dovršeno i pušteno u promet Autobusno stajalište u Istarskoj ulici, ispred ljekarne

Grad Buje - Buie

2010.

 • - Izvršen preustroj gradske uprave reorganizacijom sa 4 na 2 upravna odjela
 • - Raspisan javni natječaj za prodaju i zakup državnog poljoprivrednog zemljišta riješeno 120 ugovora)
 • - Održan prvi sajam robe široke potrošnje u Bujama ( kod „Lovačkog doma”)
 • - Stavljeno u funkciju parkiralište ispod stare uljare u ulici Garibaldi
 • - Uređeno raskrižje sa državne ceste D 300 na cestu prema S. Sebastijanu.
 • - Sanirana piramida zvonika na Trgu Sv. Servula zbog oštećenja još iz II svj. rata
 • - Uređen je plato sa tribinama te ogradnim zidovima kod Doma u Marušićima
 • - Uređene su prostorije za aktivnosti MO Momjan i javna rasvjeta prema Kaštelu
 • - U Tribanu je dovšeno uređenje javne šterne
 • - U Burolima je uređeno malonogometno igralište
 • - Otvorena gradska galerija „Orsola“ i nakon dugo vremena i Etnografski muzej
 • - Zbog sigurnosti u prometu postavljeni su stupići u centru Buja
 • - Donijeta Odluka o osnivanju poduzetničke zone u Mazuriji
 • - Osnovano i registrirano gradsko komunalno poduzeće „Civitas Bullearum“
 • - Proširana je javna rasvjeta u Bujama, Kaldaniji, Kršetama, Kučibregu i Krasici

Grad Buje - Buie

2011

 • - Osnovana Sportska zajednica Grada Buja
 • - Raspisan javni natječaj za prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta
 • - Sanirani odroni od poplave na drž. cesti D300 te u Krasici, Momjanu i Oskurušu
 • - Započeo radom Centar za inkluziju za korisnike sa čitave Bujštine
 • - U Bujama održan 1. Međunarodni konjički turnir u preskakanju prepona
 • - Obnovljena i uređena zgrada za potrebe Centra za inkluziju i posebnog Odjela OŠ
 • - Svečano otvoren rekonstruirani Trg Sv. Servula
 • - Izvršena rekonstrukcija spojnog djela ulice M. Laginje sa ulicom Garibaldi
 • - Otvoreni novi prostori Crvenog križa i Turističke zajednice u ulici 1. svibnja
 • - Sporazumom sa IŽ vraćena nam je u vlasništvo stara škola na Trgu Sv. Servula
 • - Dovršena izgradnja Kanalizacijskog sustava u naseljima Monte Baster i Kruj
 • - Prihvaćena Studija mapiranja i programiranja starogradske jezgre Buja te gospodarskih i turističkih sadržaja na području Grada Buja

2012.

 • - Potpisani Ugovori o prodaji državnog zemljišta za 49 naših poljoprivrednika
 • - Uređeno parkiralište u blizini Srednje škole Vladimir Gortan
 • - Izrađeno riješenje regulacije prometa u Starogradskoj jezgri u Bujama
 • - Započeli sa naplatom parkiranja na 4 lokacije u centru Buja
 • - Održan 1. festival istrovenetskog narječja „Istroveneto“
 • - Na tri lokacije u gradu postavljene antene za besplatni internet „Wireless“
 • - Izrađen i usvojen Urbanistički plan uređenja područja Mazurija
 • - Izvedeni radovi na rekonstrukciji krovišta bivše škole u Kršetama
 • - Izvedeni radovi I faze rekonstrukcije kule Sv. Martina u Bujama
 • - Uređena su dječja igrališta i postavljena igrala u Krasici i Kremenju
 • - Saniran zid dvorišta osnovne škole u Momjanu
 • - radi sigurnosti učenika uređen prolaz uz Ambulantu (Dom zdravlja)
 • - Implementiran novi informatički sustav digitalnog uredskog poslovanja u Gr. Upravi

Grad Buje - Buie

2013.

 • - Na graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija obilježen ulazak RH u Europsku uniju
 • - Izvedeni radovi na obnovi fasada škole te uređena javna špina u Kršetama
 • - Uređeno dječje igralište i postavljena igrala u Tribanu
 • - Uređeno je autobusno stajalište sa čekaonicom u Marušićima
 • - Asfaltiran je pristup do obiteljskih kuća i vila u Momjanu
 • - Uređen park San Rocco u Momjanu
 • - Izvršena II faza sanacije Kule Sv. Martina i kuće uz Kulu
 • - Uređen park Sv. Martina te izgrađeno parkiralište podno saniranog zida
 • - Proširana je javna rasvjeta u bujskoj starogradskoj jezgri, Sunčanaoj ulici, Sv. Sebastijanu, Brolu, Kaštelu i Plovaniji

2014.

 • - Izvršena rekonstrukcija kružnog raskrižja Valanari na Stanici
 • - Započeli su radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava sa uređajem za pročišćavanje u naselju Kršete
 • - Uređen prostor za sportske udruge u Rudinama
 • - Uređen okoliš i prilaz Kaštelu Rota u Momjanu
 • - Okončani radovi treće faze sanacije i obnove peterokutne kule Sv. Martina
 • - Sanirana podna konstrukcija i odvodnja u galeriji Orsola
 • - Sanirano je nekoliko zgrada-ruševina u starogradskoj jezgri
 • - Humanitarnom akcijom obnovljena kuća obitelji Hamzić
 • - Izvršena je sanacija kapelica na grobljima u Kaštelu Momjanu i Bujama
 • - Ustrojeno je prometno redarstvo pri Upravnom odjelu za komunalnu djelatnost
 • - Grad Buje je uplatom naknade H.Šumama postao vlasnikom 7,29 ha državnog zemljišta u Mazuriji

Grad Buje - Buie

2015.

 • - Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada
 • - Izgrađen Kanalizacijski sustav sa pročistačem otpadnih voda u naselju Kršete.
 • - Otvoren je Parenzana Friendly Bike Centar u Tribanu
 • - Izgrađena kanalizacijska kolektorska mreža za naselje Stanzia Rossa i Kruj
 • - Izvršena sanacija potpornih zidova na mjesnom groblju u Bujama.
 • - Na mjesnom groblju u Merišću uređeno je parkiralište.
 • - Zamjenjena je dotrajala stolarija na bivšoj školi u Kršetama
 • - Uređeno parkiralište u jugoistočnom dijelu naselja Kršete
 • - Izvršena rekonstrukcija lokalnih cesta u Kaldaniji, Dramcu, Rožmaniji-Veli Vrh
 • - Sanirano i asfaltirano raskrižje u Bujama te cesta uz Talijansku osnovnu školu
 • - Svečano otvorena sportska dvorana u TOŠ Edmondo de Amicis
 • - U potpunosti je uređena zgrada odnosno stan u ulici Maksim Gorki u Bujama
 • - Saniran je dio krovišta na zgradi bivše škole u Marušićima
 • - Stanovnici Stanzie Rosse i Lozara dobili su i javnu rasvjetu.
 • - Potpisano 15 ugovora o energetskoj učinkovitosti sa vlasnicima obiteljskih kuća
 • - Rješenjem Ministarstva poljoprivrede Momjanski muškat dobio oznaku izvornosti

Grad Buje - Buie

2016.

 • - Potpisano 59 ugovora o privremenom korištenju državnog poljoprivrednog zemljišta
 • - U Kaštelu je prenamjenom dječjeg dijela uređeno 26 novih grobnih mjesta
 • - Održana radna akcija čišćenja divljih odlagališta otpada „Zelena čistka“
 • - Izvršeno proširenje javne rasvjete ili zamjena dijela rasvjeta na lokacijama u Bujama starogradska jezgra, Vladimira Nazora i Školskom Brdu te na Kukovom Vrhu, Malotiji i Kaldaniji
 • - Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih cesta Bibali-Krug, u Kaldaniji, Fratriji, Brešanima i Momjanu
 • - Izvršena I faza sanacije Kaštela Rota u Momjanu
 • - Kandidiran projekt spremišta-servisa za bicikle u Tribanu na Ministarstvo turizma
 • - Usvojen Strateški Plan Razvoja Grada Buja od 2016. Do 2020. Godine
 • - Izgrađena pješačke staza od mjesta do groblja u Tribanu
 • - Uređena pješačka staza do Fontane Carara i pročistača otpadnih voda
 • - Započeli radovi na uređenju pročelja na zgradi gradske uprave

Grad Buje - Buie

2017.

Planira se realizacija slijedećih projekata:

 • - Završetak radova uređenja pročelja Upravne zgrade
 • - Uređenje pješačko-turističke staze do vodopada Zingarela
 • - Prometno rješenje na Trgu slobode i Starogradskoj jezgri u Bujama
 • - Proširenje javne rasvjete u Kaldaniji (Gornja), Kršetama, Jukima i Bujama (Azur, Monte Baster i San Sebastijan)
 • - Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih cesta u Malotiji, Kaldaniji (Gornja i Kažete) i Lozarima
 • - Rekonstrukcija Ulice 1. Svibnja i izgradnja kolektora otpadnih voda uz ul. Flavia
 • - II faza sanacije Kaštela Rota u Momjanu
 • - Izgradnja spremišta-servisa za bicikle u Tribanu
 • - Izmjene i dopune PPUG Buja
 • - Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije vrtića u Bujama
 • - Izrada Glavnog projekta izgradnje infrastrukture poslovne zone u Mazuriji
 • - Izrada Glavnog projekta izgradnje kanalizacijskog sustava sa pročistačem otpadnih voda naselja Kaštel, Kaldanija i Plovanija

Ovim pregledom projekata za vrijeme mojih dvaju mandata htio sam podsjetiti na sve što je realizirano u ovih osam godina usprkos teškoj društvenoj, financijskoj i ekonomskoj situaciji. Već sam izrazio svoje nezadovoljstvo učinjenim, u govoru za Dan Grada, jer sam vjerovao da se moglo i više i bolje no za to je trebalo biti više suradnje i zajedništva svih subjekata u Gradu, a vjerojatno i više kompetencije i stručnosti s moje strane. Trudio sam se maksimalno ne štedeći sebe ni svoju obitelj, a ni mnoge najbliže suradnike, kako bismo zaustavili dugogodišnju stagnaciju i krenuli putem oporavka i razvoja. Ocjenite vi dali smo u tome uspjeli!

Za razliku od nesređenog stanja koje sam ja nasljedio, novoizabrani gradonačelnik i Gradsko vijeće naći će kadrovski ojačanu i mnogo učinkovitiju Gradsku upravu sa vrlo funkcionalnim Gradskim komunalnim poduzećem. Riješeno je više stotina predmeta koji su godinama bili zanemarivani. Intenzivirao se postupak naplate potraživanja po svim osnovama. Rješavana je prostorno-planska dokumentacija, donesene su Izmjene i dopune PPUG Buja te Strateški plan razvoja. Naši poljoprivrednici su kroz četiri natječaja za prodaju ili zakup, i privremeno korištenje dobili 482 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta.

Da opet ne ponavljam, realiziran je čitav niz malih i velikih projekata, a spremna je ili u pripremi projektna dokumentacija za:

  • - rekonstrukciju ulice 1. svibnja,
  • - rekonstrukciju Doma DVD-a,
  • - izgradnju spremišta-servisa za bicikle u Tribanu,
  • - izgradnju Poduzetničke zone u Mazuriji,
  • - rekonstrukciju dječjeg vrtića,
  • - izgradnju kanalizacijskih sustava naselja Kaštel, Plovanija i Kaldanija te naselja Momjan, Marušići, Gamboci i Triban putem IVS-a, a također i naselja Krasica putem poduzeća 6. maj.
  • - U tijeku su radovi obnove pročelja Upravne zgrade, sanacije kaštela Rota, uređenja pješačke staze od Kaštela do vodopada Zingarela, javni pozivi za izvođače radova za izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta te javne rasvjete.

Želim se, na kraju, zahvaliti djelatnicima Gradske uprave i Gradskog poduzeća, djelatnicima obaju vrtića i POU-a na vrlo dobroj suradnji te svim građanima, posebno volonterima koji su svojim radom i aktivnošću, putem udruga, poduzeća i institucija, doprinijeli bogatstvu društveno-ekonomskih sadržaja u Gradu.

Zahvaljujem i vama dragi vijećnici koji ste odgovorno i savjesno donosili Odluke u interesu Grada. Hvala i vama koji ste se postavili kao oporba glasajući dosta puta protiv, a još češće suzdržano, predloženih odluka, akata ili projekata. Ne zamjeram nikome jer i to je demokracija. Nadam se da će donesene Odluke donijeti željene rezultate i da će buduća predstavnička i izvršna vlast nastaviti putem koji smo zacrtali, prema viziji Grada Buja kakvog svi želimo!

Hvala/Grazie!

Gradonačelnik/il sindaco
Edi Andreašić

Preporuči prijateljima: