Veličina slova:

Hrvatski:
Buje, vinogradi pod naranđastim nebom
Buje i Alpe
Buje, pogled iz Rudina
Buje, pogled sa juga
Buje, zalaz sunca
Grad Buje
Grad Buje
Buje crveneo, plavo i zeleno
Buje i cvijeće

Novost

N A T J E Č A J ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA

Isprintaj Pošalji prijatelju

Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2017. godine raspisuje:

N A T J E Č A J ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na slijedećim lokacijama:

Katastarska čestica 564/3 i 564/4, K.O. Buje, Površina u m2 6874, Mjesto nekretnine Buje-Stanica

Natječaj traje 01.09.2017. do 08.09.2017.


Detaljno: vidi vezani dokument

 

Preporuči prijateljima: