Veličina slova:

Hrvatski:
Buje pod plavim nebom
Buje i vinogradi
Grad Buje
Buje industrija
Buje, ulica prvog svibnja
Buje biciklizam
Buje - ženske noge
Buje, pogled sa zapada
Buje, pogled iz Rudina
Buje i Alpe
Buje, pogled sa juga
Buje, pogled sa istoka
Buje, zalaz sunca

Novost

NESLUŽBENA LISTA KORISNIKA SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA NA PODRUČJU GRADA BUJE-BUIE

Isprintaj Pošalji prijatelju

Na osnovu Pravilnika za provedbu Javnog natječaja za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama na području Grada Buja-Buie donesenog od strane Gradonačelnika, KLASA: 360-01/17-01/01, URBROJ: 2105/01-01/01-17-2 od  06. 03. 2017. godine, Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja otvorilo je pristigle prijave i sačinilo Zapisnik o pregledu i ocjeni pristiglih prijava KLASA: 360-01/17-01/01, URBROJ: 2105/01-01/02-17-13 od 12. 05. 2017. godine, sastavlja se
           

Neslužbena lista korisnika sredstava za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim  zgradama na području Grada Buje-Buie
        

1. Višestambena zgrada na adresi Rudine 20         dodjela iznosa od 80.389,33 kn
2. Višestambena zgrada na adresi V. Nazor 25         dodjela iznosa od 15.166,97 kn
3. Višestambena zgrada na adresi V. Nazor 23         dodjela iznosa od 19.982,79 kn
4. Višestambena zgrada na adresi  N. Tesle 8               dodjela iznosa od   21.024,36 kn
5. Višestambena zgrada na adresi N. Tesle 10        dodjela iznosa od 13.785,83 kn
6. Višestambena zgrada na adresi Rudine 18                dodjela iznosa od 80.389,33 kn
7. Višestambena zgrada na adresi V. Nazor 26         dodjela iznosa od 19.261,41 kn        


Podnositelji prijava imaju pravo žalbe na Neslužbenu listu korisnika sredstava koju moraju dostaviti Provoditelju natječaja kao preporučenu pošiljku s povratnicom ili istu predati osobno u pisanom obliku i zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom, te adresom Podnositelja prijave u roku 5 (pet) dana od dana zaprimanja Neslužbene liste korisnika sredstava s naznakom: Javni natječaj za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama na području Grada Buja-Buie – Žalba na neslužbenu listu korisnika sredstava. Dostaviti na adresu Grad Buje-Buie, Istarska 2, 52460 Buje.

Vezani dokumenti

Preporuči prijateljima: