Veličina slova:

Hrvatski:
Buje pod plavim nebom
Buje i vinogradi
Grad Buje
Buje industrija
Buje, ulica prvog svibnja
Buje biciklizam
Buje - ženske noge
Buje, pogled sa zapada
Buje, pogled iz Rudina
Buje i Alpe
Buje, pogled sa juga
Buje, pogled sa istoka
Buje, zalaz sunca

Novost

NESLUŽBENA LISTA KORISNIKA SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA NA PODRUČJU GRADA BUJE-BUIE

Isprintaj Pošalji prijatelju
NESLUŽBENA LISTA KORISNIKA SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA NA PODRUČJU GRADA BUJE-BUIE

Na osnovu Pravilnika za provedbu Javnog natječaja za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama na području Grada Buja-Buie donesenog od strane Gradonačelnika, KLASA: 360-01/17-01/01, URBROJ: 2105/01-01/01-17-2 od  06. 03. 2017. godine, po provedenom ponovljenom pregledu o čemu je sastavljen Zapisnik od 05.07.2017. KLASA: 360-01/17-01/01, URBROJ: 2105/01-01/02-17-21, sastavlja se:
           

NESLUŽBENA LISTA KORISNIKA SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U VIŠESTAMBENIM    ZGRADAMA NA PODRUČJU GRADA BUJE-BUIE
        

1. Višestambena zgrada na adresi Rudine 20         dodjela iznosa od 59.245,48 kn
2. Višestambena zgrada na adresi V. Nazor 25         dodjela iznosa od 22.355,56 kn
3. Višestambena zgrada na adresi V. Nazor 23         dodjela iznosa od 29.453,91 kn
4. Višestambena zgrada na adresi  N. Tesle 8              dodjela iznosa od 30.989,15 kn
5. Višestambena zgrada na adresi N. Tesle 10         dodjela iznosa od 20.319,81 kn
6. Višestambena zgrada na adresi Rudine 18               dodjela iznosa od 59.245,48 kn
7. Višestambena zgrada na adresi V. Nazor 26         dodjela iznosa od 28.390,62 kn        


Podnositelji prijava imaju pravo žalbe na Neslužbenu listu korisnika sredstava koju moraju dostaviti Provoditelju natječaja kao preporučenu pošiljku s povratnicom ili istu predati osobno u pisanom obliku i zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom, te adresom Podnositelja prijave u roku 5 (pet) dana od dana zaprimanja Neslužbene liste korisnika sredstava s naznakom: Javni natječaj za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama na području Grada Buja-Buie – Žalba na neslužbenu listu korisnika sredstava. Dostaviti na adresu Grad Buje-Buie, Istarska 2, 52460 Buje.

Vezani dokumenti

Preporuči prijateljima: