Veličina slova:

Hrvatski:
Buje - grožđe
Grad Buje
Buje nekad, ul. 1. svibnja
Grad Buje
Buje na brijegu sa plavim nebom
Buje, zalaz sunca
Buje pod plavim nebom
Buje, ulica prvog svibnja
Buje i cvijeće
Buje, pogled sa zapada
Buje, pogled iz Rudina
Buje, pogled sa juga
Buje vinogradarsvo
Buje, pogled sa istoka
Buje industrija
Buje crveneo, plavo i zeleno
Grad Buje
Buje i vinogradi
Buje nekad - tovari
Buje lovci
Buje spomenici kulture
vinograd, bačva i čaša
Buje - Peterokutna kula
Buje i spomenik kulture
vinogradi i crno vino
Pučko otvoreno učilište Buje
vinogradi i crno vino
Grad Buje
Ured gradonačelnika 2017

Novost

Zaključak o dodjeli stipendije učenicima

Isprintaj Pošalji prijatelju

Gradonačelnik Grada Buja, donosi


ZAKLJUČAK
o dodjeli stipendije učenicima


l. Prihvaća se rang lista učenika koju je Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdilo i
temeljem koje je predložilo dodjelu stipendija za školsku godinu 2017./2018.
2. Nalaže se Upravnom odjelu za opće poslove Grada Buja izdavanje Rješenja i
potpisivanje Ugovora sa učenicima.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Vidi vezani dokumenta sa rang listom učenika

Preporuči prijateljima: