Veličina slova:

Hrvatski:
Buje - grožđe
Grad Buje
Buje nekad, ul. 1. svibnja
Grad Buje
Buje na brijegu sa plavim nebom
Buje, zalaz sunca
Buje pod plavim nebom
Buje, ulica prvog svibnja
Buje i cvijeće
Buje, pogled sa zapada
Buje, pogled iz Rudina
Buje, pogled sa juga
Buje vinogradarsvo
Buje, pogled sa istoka
Buje industrija
Buje crveneo, plavo i zeleno
Grad Buje
Buje i vinogradi
Buje nekad - tovari
Buje lovci
Buje spomenici kulture
vinograd, bačva i čaša
Buje - Peterokutna kula
Buje i spomenik kulture
vinogradi i crno vino
Pučko otvoreno učilište Buje
vinogradi i crno vino
Grad Buje
Ured gradonačelnika 2017

Objave

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Buje „Rudine - Vladimir Nazor“

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Buje „Rudine - Vladimir Nazor“

OBAVIJEST o održavanju Javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Buje „Rudine - Vladimir Nazor“: Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Buje „Rudine - Vladimir Nazor“ provesti će se od 17.listopada 2017. godine do 25. listopada 2017. godine.

O B A V I J E S T O ODRŽAVANJU PONOVNE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ‘’KAŠTEL-DORINA’’

O B A V I J E S T O ODRŽAVANJU PONOVNE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ‘’KAŠTEL-DORINA’’

O B A V I J E S T O ODRŽAVANJU PONOVNE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ‘’KAŠTEL-DORINA’’
1. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ‘’Kaštel-Dorina’’ provesti će se od 22. rujna 2017. godine do 02. listopada 2017. godine. (...)

PRAVILNIK o jednostavnoj nabavi Dječjeg vrtića Buje

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Buje od 24. srpnja 2014. godine, donosi PRAVILNIK o jednostavnoj nabavi
U svrhu poštivanja osnovnih načela nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, ovom se Odlukom o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Buje (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna i nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave. (...)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Odluke o postupku davanja u zakup javnih površina i iznosu naknade za korištenje javnih površina

Grad Buje-Buie je temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) proveo savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o postupku davanja u zakup javnih površina i iznosu naknade za korištenje javnih površina. Početak savjetovanja je bio 22. 08. 2017. a završetak 29. 08. 2017. U otvorenom roku nisu zaprimljeni prijedlozi i/ili mišljenja. Odluka je usvojena na sjednici Gradskog vijeća dana 30.08.2017. i objavljena u Službenim novinama Grada Buja-Buie br. 10/17.

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I IZNOSU NAKNADE ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Grad Buje-Buie temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) provodi savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o postupku davanja u zakup javnih površina i iznosu naknade za korištenje javnih površina Početak savjetovanja je 22. 08. 2017. a završetak 29. 08. 2017. Prijedlozi i mišljenja na nacrt Odluke o postupku davanja u zakup javnih površina i iznosu naknade za korištenje javnih površina podnose se putem obrasca. Popunjeni obrazac možete poslati zaključno do 29. 08. 2017. godine na adresu d.lakoseljac@buje.hr Popunjeni obrazac možete dostaviti i u pisarnicu Grada Buja-Buie osobno ili poštom zaključno do 29. 08. 2017.

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi – Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Po provedenoj javnoj raspravi na prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi, održanoj zaključno do 26. lipnja 2017. nije zaprimljen prijedlog i/ili mišljenje. Pravilnik je usvojen na sjednici Gradskog vijeća Grada Buja dana 18.07.2017. i objavljen u Službenim novinama Grada Buja-Buie br. 08/17.

OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima
Poštovani, dana 01. siječnja 2017.godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima (NN br. 115/2016) (dalje u tekstu Zakon), kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine, a ukida komunalna naknada propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Jedinice lokalne samouprave (dalje u tekstu JLS) dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine od 01. siječnja 2018. godine.

IZVJEŠĆE GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA BUJA-BUIE O TROŠKOVIMA LOKALNIH IZBORA

IZVJEŠĆE GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA BUJA-BUIE O TROŠKOVIMA LOKALNIH IZBORA

POZIV - Podaci o lokaciji građevine, procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad

Člankom 18. st. 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/2016) propisano je da je vlasnik odnosno korisnik građevine u kojoj se nalazi azbest, dužan, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, na poziv jedinice lokalne samouprave, u roku određenom tim pozivom, dostaviti podatke o lokaciji građevine, procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

obrazloženje nacrta prijedloga pravilnika o jednostavnoj nabavi

Grad Buje-Buie temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) provodi savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Pravilnika o jednostavnoj nabavi. Početak savjetovanja je 26. svibnja 2017. a završetak 26. lipnja 2017. Prijedlozi i mišljenja na nacrt Pravilnika o jednostavnoj nabavi podnose se putem obrasca. Popunjeni obrazac možete poslati zaključno do 25. lipnja 2017. godine na adresu d.lakoseljac@buje.hr Popunjeni obrazac možete dostaviti i u pisarnicu Grada Buja-Buie osobno ili poštom zaključno do 26. lipnja 2017.

Kalendar događanja

Prethodni listopad, 2017. Sljedeći
P U S Č P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 • Grad Buje – Citta' di Buie

  Grad Buje – Citta' di Buie

  Promidžbeni video Grada Buja

 • Bifix Buje

  Bifix Buje

  Zlatna kuna 2016, nagrada za najuspješniju tvrtku Hrvatske gospodarske komore, dobila je tvrtka Bifix iz Buja, koja se bavi proizvodnjom bojila i aditiva za plastiku te građevinskog materijala za završne radove.

 • Buje QR Codes

  Buje QR Codes

  Upoznajte Buje s QR kodom

 • Web tržnica

  Web tržnica

  www.trznica-trg.eu