Veličina slova:

Hrvatski:
Grad Buje
Buje nekad, ul. 1. svibnja
Buje, zalaz sunca
Buje pod plavim nebom
Buje, ulica prvog svibnja
Buje i cvijeće
Buje industrija
Buje, pogled sa zapada
Buje, vinogradi pod naranđastim nebom
Buje i Alpe
Buje, pogled sa juga
Buje, pogled sa istoka
Buje crveneo, plavo i zeleno
Grad Buje
Grad Buje

Općinski sud Buje-Buie

Isprintaj Pošalji prijatelju

Općinski sud Buje-Buie

Kontakt:
Adresa: Općinski sud Buje-Buie
Istarska 1, p.p. 102, 52460 Buje
Tel: 052/725-230
Fax: 052/773-012
e-mail: opcinski.sud.buje@pu.t-com.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak 07:30,00-15,30 sati
Pauza :od 11,00-11,30 za zimsko radno vrijeme

PREDSJEDNICA SUDA:
Margareta Vivoda

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA  I GLASNOGOVORNICA SUDA:
Slavica Tomac Ćirić

UPRAVITELJICA  SUDSKE PISARNICE :
Marija Kos
            
Mjesna nadležnost:
Općinski sud u Bujama mjesno je nadležan za područje općina Oprtalj, Brtonigla, Grožnjan i gradova Buje, Umag, Novigrad.

Stvarna nadležnost:
Općinski sudovi donose odluke u svim predmetima koji nisu stavljeni u djelokrug nekog drugog suda ili javnog bilježnika.

Nadležnost općinskog suda u građanskim stvarima propisana je Zakonom o parničnom postupku. Tako općinski sudovi odlučuju u prvom stupnju u sporovima:
- o uzdržavanju,
- o postojanju ili nepostojanju braka,
- o poništenju i rastavi braka,
- o utvrđivanju ili osporavanju očinstva ili materinstva,
- o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti i o roditeljskoj skrbi, ako se istodobno odlučuje o rastavi braka, postojanju ili nepostojanju braka i poništenju braka,
- o stvarnim i osobnim služnostima,
- zbog smetanja posjeda,
- iz najamnih, zakupnih i stambenih odnosa,
- za ispravak informacije i naknadu štete nastale objavom informacije,
- za zaštitu od nezakonite radnje,
- iz radnih odnosa koje pokreće radnik protiv odluke o prestanku ugovora o radu.
Općinski sudovi sude u prvom stupnju i u svim drugim sporovima koji nisu u prvostupanjskoj nadležnosti trgovačkih ili kojih drugih sudova, te obavljaju poslove pravne pomoći ako zakonom nije drugačije određeno.

Nadležnost općinskog suda u kaznenim stvarima propisana je Zakonom o kaznenom postupku. Tako općinski sudovi
- odlučuju u prvom stupnju za kaznena djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, te za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općinskog suda,
- u postupcima iz njihove nadležnosti rješavaju o prigovorima protiv optužnice,
- obavljaju druge poslove povjerene im zakonom.

Pored nadležnosti propisane posebnim zakonom, općinski sudovi rješavaju:
- izvanparnične i ovršne predmete, ako rješavanje tih predmeta nije povjereno drugom sudu,
- ostavinske predmete, zemljišno-knjižne predmete i vode zemljišne knjige,
- o priznanju i ovrsi odluka stranih sudova,
- obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći.


Unutarnje ustrojstvo suda

- Suci
- Sudski savjetnici i vježbenici
- Prijemna pisarnica
- Kaznena pisarnica
- Parnična pisarnica
- Ovršna pisarnica; Ovrhe na nekretninama
- Ostavinska i izvanparnična pisarnica

Zemljišnoknjižni odjel

Prijemna pisarnica z.k odjela u prizemlju suda
tel:052/773-149 (napomena:informacije putem telefona daju se svaki dan od 12,00 do 13,00 a u preostalom vremenu se koristi kao fax)

Radno vrijeme z.k odjela:
od 1.siječnja.2013 se mijenja radno vrijeme z.k. odjela
za fizičke osobe:ponedjeljak,srijeda i petak od 08-10,30 sati
za pravne osobe:utorak  8,00-10,00 sati
za odvjetnike, javne bilježnike i pravne osobe: pon, uto, sri i pet: od 13,00-14,00 sati

Voditeljica zemljišnoknjižnog odjela: Katarina Nemet

Javnost zemljišne knjige
 
Zemljišna knjige je javna, što znači da svatko može zahtijevati uvid u nju. Na taj način možete dobiti uvid u sve njene dijelove, zbirku isprava i sve pomoćne popise, te iz nje dobiti izvatke, odnosno ispise i prijepise.

Digitalizacija zemljišnih knjiga

Korisnicima interneta digitalizacija zemljišnih knjiga omogućuje da iz svog ureda ili doma izvrše uvid u stanje zemljišnih knjiga i to na web - stranicama Ministarstva pravosuđa (stranica www.pravosudje.hr ili www.uredjenazemlja.hr).
Pri pregledu stanja zemljišnih knjigama putem internetskih stranica treba obratiti pozornost na natpis zemljišnoknjižnog uloška u dijelu označenom slovom „A“. Ako se iznad slova „A“ nalazi tekst „z.k. uložak je verificiran“ to je znak da se zemljišna knjiga za sve čestice koje se nalaze u tom zemljišnoknjižnom ulošku vodi isključivo u elektroničkom obliku.

Preporuči prijateljima: