Veličina slova:

Hrvatski:
Buje - grožđe
Grad Buje
Buje nekad, ul. 1. svibnja
Grad Buje
Buje na brijegu sa plavim nebom
Buje, zalaz sunca
Buje pod plavim nebom
Buje, ulica prvog svibnja
Buje i cvijeće
Buje, pogled sa zapada
Buje, pogled iz Rudina
Buje, pogled sa juga
Buje vinogradarsvo
Buje, pogled sa istoka
Buje industrija
Buje crveneo, plavo i zeleno
Grad Buje
Buje i vinogradi
Buje nekad - tovari
Buje lovci
Buje spomenici kulture
vinograd, bačva i čaša
Buje - Peterokutna kula
Buje i spomenik kulture
vinogradi i crno vino
Pučko otvoreno učilište Buje
vinogradi i crno vino
Grad Buje
Ured gradonačelnika 2017

Projekti Grada

Parenzana "Magic"

Parenzana "Magic"

Projekt je financiran iz EU programa za prekograničnu suradnju između Slovenije i Hrvatske (OP SI-HR 2007.-2013.)
Nositelj projekta: Istarska Županija
Uloga Grada Buja: Partner
Status projekta: zaključen

Rekonstrukcija zgrade u Tribanu

Rekonstrukcija zgrade u Tribanu i prenamjena u spremište/servis za bicikle u sklopu Bike centra Parenzana

Rekonstrukcjia zgrade uz Kulu Sv. Martina

Rekonstrukcija zgrade uz Kulu Sv. Martina i prenamjena za turističku namjenu.

IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA NASELJA KRŠETE – IPARD M 301

IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA NASELJA KRŠETE – IPARD M 301

15.05.2014. Započeti radovi na izgradnji Kanalizacijskog sustava naselje Kršete s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda; 14.03.2014. Works contract award notice; 28.01.2014. Potpisani Ugovori s izvođačima; 30.07.2013. Obavijest o objavi javnog natječaja za izgradnju kanalizacijskog sustava naselja Kršete - Grad Buje.

Popis projekata u pripremi za kandidiranje na EU fondove i ministarstva

Popis projekata u pripremi za kandidiranje na EU  fondove i ministarstva

Popis projekata - Europski fondovi i ministarstva - veljača 2016.

SANACIJA KAŠTELA ROTA

Zaključene su aktivnosti predviđene na projektu za geodetska istraživanja na Kaštelu (financijska potpora od Regije Veneto)

PROJEKT OBNOVA KULE SV. MARTINA

Do sada preko projekta financirana je izrada arheološkog istraživanja unutrašnjosti kule, idejno rješenje i statička sanacija kule, elaborat o geodetskoj izmjeri. (financijska potpora od Regije Veneto)