Veličina slova:

Hrvatski:
Buje - grožđe
Grad Buje
Buje nekad, ul. 1. svibnja
Grad Buje
Buje na brijegu sa plavim nebom
Buje, zalaz sunca
Buje pod plavim nebom
Buje, ulica prvog svibnja
Buje i cvijeće
Buje, pogled sa zapada
Buje, pogled iz Rudina
Buje, pogled sa juga
Buje vinogradarsvo
Buje, pogled sa istoka
Buje industrija
Buje crveneo, plavo i zeleno
Grad Buje
Buje i vinogradi
Buje nekad - tovari
Buje lovci
Buje spomenici kulture
vinograd, bačva i čaša
Buje - Peterokutna kula
Buje i spomenik kulture
vinogradi i crno vino
Pučko otvoreno učilište Buje
vinogradi i crno vino
Grad Buje
Ured gradonačelnika 2017

Projekt

Parenzana "Magic"

Isprintaj Pošalji prijatelju
Parenzana "Magic"

Projekt je financiran iz EU programa za prekograničnu suradnju između Slovenije i Hrvatske (OP SI-HR 2007.-2013.)

Nositelj projekta: Istarska Županija
Uloga Grada Buja: Partner
Status projekta: zaključen

U srpnju 2015. okončani su svi radovi na obnovi stare škole u Tribanu koja je prenamijenjena u prenoćište za bicikliste i planinare s uređenjem Bike centra;

  • 28.8.2015. dobivena je Potvrda o predaji izvješća nadzornog inženjera koja predstavlja Uporabnu dozvolu;
  • od rujna do prosinca 2015. odrađena je nabava i okončano je opremanje soba.

Obnovu su sufinancirali:

- Ministarstvo turizma
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
- Istarska Županija

  • Dana 11.7.2015. organizirana je međunarodna biciklijada u suradnji s gradom Koprom i s udrugom BBK Grožnjan na relaciji Buje-Triban-Kaldanija-Plovanija-Lucija-Kanegra.
  • U srpnju 2015. odrađeni su turistički aranžmani po modelu „self-guided tour“ za bicikliste.
  • Dana 8.9.2015. povodom Dana Grada otvoren je Parenzana Friendly Centar u Tribanu i organizirana je press-konferencija

Preporuči prijateljima: