Veličina slova:

Hrvatski:
POU 1
POU 2
POU 3
POU 4
POU 5
Pučko otvoreno učilište Buje
Buje, vinogradi pod naranđastim nebom
Grad Buje
Grad Buje
Buje na brijegu sa plavim nebom
Buje, zalaz sunca
Buje pod plavim nebom
Buje, ulica prvog svibnja
Buje i cvijeće
Buje, pogled sa zapada
Buje, pogled iz Rudina
Buje i Alpe
Buje, pogled sa juga
Buje, pogled sa istoka
Buje crveneo, plavo i zeleno
Grad Buje

Pučko otvoreno učilište

Objava financijskih izvještaja za 2016. godinu – Proračunski korisnici

Objava financijskih izvještaja za 2016. godinu – Proračunski korisnici

Objava financijskih izvještaja za 2015. godinu – Proračunski korisnici

Objava financijskih izvještaja za 2015. godinu – Proračunski korisnici

Pučko otvoreno učilište Buje - PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

Planom nabave za 2014.godinu određuje se nabava roba, radova i usluga za koju su sredstva planirana na temelju Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Buje za 2014. godinu, koji čini sastavni dio Proračuna Grada Buja, a koja će se u 2014. godini provoditi prema Zakonu o javnoj nabavi. (...)

Pučko otvoreno učilište Buje

Pučko otvoreno učilište Buje

Pučko otvoreno učilište je sljedbenik Narodnog sveučilišta Buje, jednog od najstarijih u Hrvatskoj, osnovanog 1951. g kao centralne ustanove za kulturu i obrazovanje odraslih u Kotaru Buje.