Veličina slova:

Hrvatski:
Buje, Gradsko vijeće
Buje, vinogradi pod naranđastim nebom
Buje i Alpe
Buje, zalaz sunca
Buje, pogled sa juga
Buje, pogled sa istoka
Grad Buje
Grad Buje
Buje crveneo, plavo i zeleno
Buje na brijegu sa plavim nebom
Buje i cvijeće

Radna tijela Gradskog vijeća

Isprintaj Pošalji prijatelju

Radi razmatranja i davanja mišljenja o prijedlozima akata o pitanjima iz djelokruga tijela, koordinacije u rješavanju pojedinih pitanja, pokretanja inicijativa i predlaganja donošenja općih akata Vijeća, pripreme i podnošenja odgovarajućih prijedloga za praćenje i provođenje utvrđene politike i praćenje izvršavanja odluka i općih akata Vijeća, te izvršavanja određenih zadaća od interesa za Vijeće, Vijeće po potrebi osniva stalna radna tijela:

1. Mandatna komisija
2. Odbor za Statut, Poslovnik i administrativna pitanja,
3. Odbor za zaštitu ljudskih prava, predstavke i pritužbe
4. Odbor za izbor i imenovanja,
5. Komisija za utvrđivanje imena ulica, trgova i toponimiku
6. Odbor za suradnju sa drugim gradovima, općinama i županijama u tuzemstvu i inozemstvu,
7. Komisija za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo .
8. Odbor za priznanja i odlikovanja,
9. Odbor za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice
10. Odbor za gospodarsku politiku, razvoj i financije,
11. Odbor za društvene djelatnosti
12. Povjerenstvo za ravnopravnost  spolova
13. Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Buja
Radi razmatranja i drugih pitanja, Vijeće može uz radna tijela iz prethodnog stavka, osnovati i druga povremena radna tijela.
Sastav radnih tijela Gradskog vijeća

Mandatna komisija
1. Franjo Pavliček – predsjednik
2. Norma Acquavita - članica
3. Bojana Puzigaća – članica

Odbor za statut, poslovnik i administrativna pitanja
1. Fabrizio Vižintin - predsjednik
2. Roberto Hrobat - član
3. Bojana Puzigaća - članica
4. Damir Kovačević - član
5. Moreno Pucer –član

Odbor za zaštitu ljudskih prava, predstavke i pritužbe
1. Jasna Opačak - predsjednica
2. Eliana Barbo - članica
3. Fermino Civitan – član

Odbor za izbor i imenovanja
1. Eliana Barbo - predsjednica
2. Fermino Civitan - član
3. Moreno Mamilović - član
4. Jasna Opačak - članica
5. Valter Marušić – član

Komisija za utvrđivanje imena ulica, trgova i toponimiku
1.  Marino Dussich - predsjednik
2.  Franjo Pavliček - član
3.  Fermino Civitan – član

Odbor za suradnju sa drugim gradovima, općinama i županijama u tuzemstvu i inozemstvu
1. Mate Mekiš - predsjednik
2. Maurizio Franceschini - član
3. Eliana Barbo – članica

Komisija za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo
1. Fabrizio Vižintin -predsjednik
2. William Vigini -član
3. Darko Jergović - član
4. Moreno Pucer -član
5. Milenko Jović –član

Odbor za priznanja i odlikovanja
1. Norma Acquavita - predsjednica
2. Mate Mekiš - zamjenik predsjednika
3. Damir Kovačević - član
4. Edi Udovičić - član
5. Klara Šuplina – članica

Odbor za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice
1. Regina Gardoš  - predsjednica
2. Renata Giurgiovich – članica
3. Alen Biloslavo - član
4. Norma Acquavita - članica
5. Eliana Barbo – članica

Odbor za gospodarsku politiku, razvoj i financije
1. Valter Marušić - predsjednik
2. William Vigini - član
3. Eliana Barbo - članica
4. Moreno Mamilović- član
5. Mato Čavarović - član
6. Josip Vorić - član
7. Ivan Štiglić –član

Odbor za društvene djelatnosti
1. Bojana Puzigaća – predsjednica
2. Marino Dussich - član
3. Maurizio Franceschini - član
4. Elizabeta Zubak Jurković - članica
5. Melita Livada –članica
6. Damir Kovačević – član
7. Norma Acquavita – članica

Povjerenstvo za ravnopravnost  spolova
1. Klara Šuplina  - predsjednica
2. Regina Gradoš – članica
3. Nina Kapel - članica
4. Ivančica Tajić - članica
5. Massimo Medica – članica

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Buja
1. Jelena Bojić - predsjednica
2. Valdi Glavičić - član
3. Vanesa Marić Medica - članica
4. Elvis Glavičić - zamjenik predsjednice
5. Fabrizio Vižintin - zamjenik člana
6. Sabina Burolo - zamjenik članice

Preporuči prijateljima: