Veličina slova:

Hrvatski:
Buje, Gradsko vijeće
Buje, vinogradi pod naranđastim nebom
Akti gradonačelnika
Buje, Valetre, Milanka i Edi
Buje, pogled sa zapada
Buje pod plavim nebom
Buje industrija
Buje i vinogradi
Grad Buje
Buje i Alpe
Buje, pogled sa juga
Buje, zalaz sunca
Buje, pogled sa istoka
Grad Buje
Grad Buje
Buje na brijegu sa plavim nebom

Sastav Gradskog vijeća Grada Buja

Isprintaj Pošalji prijatelju

Gradsko vijeće Grada Buja sastvaljeno je od 16 vijećnika. U Gradskom vijeću Grada Buja zastupljene su slijedeće stranke i nezavisne liste:

1. Kandidacijska lista grupe birača - Edi Andreašić (6 vijećnika)
2. Istarski demokratski sabor  -  IDS-DDI-Zeleni savez-Zeleni (4 vijećnika)
3. Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP (2 vijećnika)
4. Hrvatska demokrtaska zajednica - HDZ (2 vijećnika)
5. Hrvatska stranka umirovljenika - HSU (1 vijećnik)
6. Hrvatsko socijalno-liberalna stranka - HSLS (1 vijećnik)

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Buja jesu:

1. Fabrizio Vižintin - Kandidacijska lista grupe birača - Edi Andreašić
2. Norma Acquavita - Kandidacijska lista grupe birača - Edi Andreašić
3. Valter Marušić - Kandidacijska lista grupe birača - Edi Andreašić
4. Eliana Barbo - Kandidacijska lista grupe birača - Edi Andreašić
5. Maurizio Franceschini - Kandidacijska lista grupe birača - Edi Andreašić
6. Moreno Pucer - Kandidacijska lista grupe birača - Edi Andreašić
7. ZDENKO LAGANIS - IDS-DDI-Zeleni savez-Zeleni
8. Roberto Hrobat - IDS-DDI-Zeleni savez-Zeleni
9. Mate Mekiš - IDS - DDI-Zeleni savez-Zeleni
10. Fermino Civitan - IDS-DDI-Zeleni savez-Zeleni
11. Bojana Puzigaća - SDP
12. Moreno Mamilovič - SDP
13. Jasna Opačak - HDZ
14. Damir Kovačević - HDZ
15. Franjo Pavliček - HSU
16. William Vigini - HSLS

Predsjednik Gradskog vijeća: Fabrizio Vižintin.

Potpredsjednici Gradskog vijeća: Fermino Civitan i Jasna Opačak.

Preporuči prijateljima: