Veličina slova:

Hrvatski:
Buje, Gradsko vijeće
Buje, vinogradi pod naranđastim nebom
Akti gradonačelnika
Buje, Valetre, Milanka i Edi
Buje, pogled sa zapada
Buje pod plavim nebom
Buje industrija
Buje i vinogradi
Grad Buje
Buje i Alpe
Buje, pogled sa juga
Buje, zalaz sunca
Buje, pogled sa istoka
Grad Buje
Grad Buje
Buje na brijegu sa plavim nebom

Sastav Gradskog vijeća Grada Buja

Isprintaj Pošalji prijatelju

Gradsko vijeće Grada Buja sastavljeno je od 15 vijećnika. U Gradskom vijeću Grada Buja zastupljene su slijedeće stranke i liste grupe birača:

1. Istarski demokratski sabor - IDS-DDI - 6 vijećnika/ca)
2. Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP (6 vijećnika/ca)
3. Kandidacijska lista grupe birača – Manuel Vigini (2 vijećnika/ca)
4. Hrvatska stranka umirovljenika - HSU (1 vijećnik/ca)

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Buja jesu:

1. RINO DUNIŠ - IDS-DDI
2. FRANCO BASIACO - IDS-DDI
3. FRANKO GERGORIĆ - IDS-DDI
4 ANITA MEDICA - IDS-DDI
5. MORENO PUCER - IDS-DDI
6. ROBERTA BUCAJ - IDS-DDI
7. BOJANA PUZIGAĆA - SDP
8. MORENO MAMILOVIČ - SDP
9. JOSIP PEJIĆ - SDP
10. SONJA BULJEVIĆ - SDP
11. MARINO DUSSICH - SDP
12. ARNELA ČOKRLIJA - SDP
13. MANUEL VIGINI - Kandidacijska lista grupe birača – Manuel Vigini
14. TANJA LUKIN Kandidacijska lista grupe birača – Manuel Vigini
15. MILKA KEVIĆ - HSU


Predsjednik Gradskog vijeća: Rino Duniš.

Potpredsjednici Gradskog vijeća: Bojana Puzigaća i Manuel Vigini.

 

Preporuči prijateljima: