Veličina slova:

Hrvatski:
Grad Buje
Buje pod plavim nebom
Buje, ulica prvog svibnja
Buje i cvijeće
Buje biciklizam
Buje - ženske noge
Buje, pogled sa zapada
Buje, pogled iz Rudina
Buje, vinogradi pod naranđastim nebom
Buje i Alpe
Buje vinogradarsvo
Buje, pogled sa juga
Buje, zalaz sunca
Buje, pogled sa istoka
Grad Buje
Grad Buje
Buje crveneo, plavo i zeleno
Buje na brijegu sa plavim nebom

Savjet mladih Grada Buje

Isprintaj Pošalji prijatelju
Savjet mladih Grada Buje

Novi Zakon o savjetima mladih ("Narodne novine" br. 23/07) propisao je obavezu Gradskog vijeća da osnuje Savjet mladih grada Buje, kao i da donese Odluku o osnivanju Savjeta mladih i pokrene postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom te da isto izvrši izbor članova Savjeta mladih.
28. travnja 2008. Odlukom o osnivanju Savjeta mladih osnovan je Savjet Mladih Grada Buje; odlukom se uređuje djelokrug rada te način utjecaja na rad Gradskog vijeća Grada Buje u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima, broj članova i trajanje mandata, način i postupak njihova izbora, djelokrug i način rada Povjerenstva za provedbu izbora članova Savjeta mladih, troškovi za provođenje izbora, način financiranja programa i rada Savjeta mladih, način osiguravanja prostornih i drugih uvjeta za njegov rad, suradnja s drugim vijećima mladih, kao i ostala pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Sukladno navedenom, Gradsko vijeće je pokrenulo postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom, koji sadrži upute ovlaštenim predlagateljima o načinu, rokovima, vremenu i mjestu podnošenja prijedloga kandidata, sadržaj prijedloga kandidata te popis isprava koje treba priložiti. Po proteku rokova za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih Grada Buje, tajnim glasanjem izabrani su članovi Savjeta mladih Grada Buje.

Gradsko vijeće na sjednici održanoj dana 12.04.2013. godine donijelo je Odluku o izboru članova Savjeta mladih Grada Buje na mandat od dvije (2) godine u slijedećem sastavu:

1. Cossetto Martina                                                                                                     
2. Gardoš Eleonora                             
3. Kozlović Moreno        
4. Mihailović Petra                             
5. Šiljić Ana                
6. Turina Nina                
7. Udovičić Dora

 

 

Preporuči prijateljima: