Veličina slova:

Hrvatski:
Grad Buje
Buje i vinogradi
Buje industrija
Buje pod plavim nebom
Buje i cvijeće
Buje, pogled sa zapada
Buje, pogled iz Rudina
Buje, vinogradi pod naranđastim nebom
Grad Buje
Grad Buje
Buje, pogled sa istoka
Buje, zalaz sunca
Buje, pogled sa juga
Buje vinogradarsvo

Sjednice Gradskog vijeća

Poziv sa dnevnim redom 5. Sjednice Gradskog Vijeća Grada Buja

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja koja će se održati u petak, 01. prosinca 2017., u 18.00 sati u prostorijama POU Buje

Poziv sa dnevnim redom 4. Sjednice Gradskog Vijeća Grada Buja

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja koja će se održati u utorak, 31. listopada 2017., u 18.00 sati u prostorijama POU Buje

Poziv sa dnevnim redom 3. Sjednice Gradskog Vijeća Grada Buja

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam: 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja koja će se održati u srijedu, 30. kolovoza 2017., u 19.00 sati u prostorijama POU Buje

Poziv na 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Rino Duniš: Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam: 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja koja će se održati u utorak, 18. srpnja 2017., u 19.00 sati u prostorijama POU Buje (...)

Poziv za 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam: 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja koja će se održati u četvrtak, 02. ožujka 2017., u 18.00 sati u prostorijama POU Buje

Poziv za 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam: 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja koja će se održati u ponedjeljak, 19. prosinca 2016., u 19.00 sati u prostorijama POU Buje

Poziv za 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam: 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja koja će se održati u petak, 25. studenoga 2016., u 18.00 sati u prostorijama POU Buje

Poziv za 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam: 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja koja će se održati u četvrtak, 01. rujna 2016., u 19.00 sati u prostorijama POU Buje

Poziv za 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam: 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja koja će se održati u četvrtak, 07. srpnja 2016., u 18.00 sati u prostorijama POU Buje

Poziv za 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam: 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja koja će se održati u ponedjeljak, 23. svibnja 2016., u 19.00 sati u prostorijama POU Buje