Veličina slova:

Hrvatski:
Grad Buje
Grad Buje
Buje crveneo, plavo i zeleno
Buje, pogled sa istoka
Buje, pogled sa juga
Buje vinogradarsvo
Buje i Alpe
Buje - zemljani radovi
Buje, vinogradi pod naranđastim nebom
Buje, pogled iz Rudina
Buje, pogled sa zapada
Buje i cvijeće
Buje pod plavim nebom
Buje, zalaz sunca
Buje industrija
Grad Buje

UO za prostorno uređenje

Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom

Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na komunalne djelatnosti i to: uređenje naselja, unapređenje kvalitete stanovanja, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izgradnju ostalih građevina, te ishođenje svih potrebnih dozvola, održavanje zelenih površina i opreme na tim površinama, čišćenje javno prometnih površina.