Veličina slova:

Hrvatski:
Grad Buje
Grad Buje
Buje crveneo, plavo i zeleno
Buje, pogled sa istoka
Buje, pogled sa juga
Buje vinogradarsvo
Buje i Alpe
Buje - zemljani radovi
Buje, vinogradi pod naranđastim nebom
Buje, pogled iz Rudina
Buje, pogled sa zapada
Buje i cvijeće
Buje pod plavim nebom
Buje, zalaz sunca
Buje industrija
Grad Buje

Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom

Isprintaj Pošalji prijatelju

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM OBAVLJA:

- poslove iz područja prostornog uređenja i prostornog planiranja, radi stvaranja pretpostavki za racionalno, kvalitetno upravljanje i zaštitu prostora, te za uređenje građevinskog zemljišta,

- koordinaciju i vođenje  izrade, donošenja i provedbe dokumenata prostornog uređenja,

- poslove povjerene Zakonom o prostornom uređenju i gradnji u postupku izdavanja akata (dozvola) kojima se odobrava gradnja,

- poslove koordinacije izrade projekata gradnje, održavanja i evidencije nerazvrstanih cesta,

- poslove koordinacije izrade svih faza projektne dokumentacije za kapitalna ulaganja u gradsku imovinu,

- s ciljem očuvanja i revitalizacije građevina i ambijenata graditeljskog naslijeđa sve poslove zaštite i očuvanja graditeljskog naslijeđa, valorizacijom te pripremom podataka i dokumentacije,

- poslove vezane uz zaštitu okoliša, poslove vezane za provedbu zakonske regulative vezane za energetsku učinkovitost i uštedu energije, energetsko certificiranje zgrada javnog sektor u vlasništvu Grada,

- praćenje natječaja za mogućnost kandidiranja, te poslove pripreme dokumentacije za kandidiranje projekata za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata,

- poslove savjetovanja trećih osoba vezano za kandidiranje projekata za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i  drugih subjekata,

- provodi postupke javne nabave

- osniva i vodi katastar nekretnina, obavlja poslove pripreme i uređenja zemljišta za izgradnju uključujući i rješavanja imovinsko-pravnih poslova vezanih uz otkup ili prodaju zemljišta,

- upravlja nekretninama u vlasništvu Grada, vodi registar stanova i poslovnih prostora, te ostalih nekretnina u vlasništvu Grada, organizira i provodi natječaje vezane za raspolaganje nekretninama

Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom

Pročelnica: Jelena Bojić
e-mail: j.bojic@buje.hr

Viši savjetnik za vođenje projekta:

Sabrina Quarantotto: e-mail: s.quarantotto@buje.hr

Savjetnik za europske projekte i međunarodnu suradnju
Elena Bernich: e-mail: e.bernich@buje.hr

Savjetnik za gradnju i investicije: Danijela Batoš Lazar; e-mail: d.l.batos@buje.hr

Referent za prostorno uređenje: Manuel Makovac; e-mail: m.makovac@buje.hr

Pošalji upit nadležnom

Vaša pitanja, komentare, prijedloge... možete uputiti nadležnom Pročelnik: j.bojic@buje.hr. Klikom na dugme "Pošalji upit" otvoriti će se kontakt obrazac u kojeg osim Vašeg komentara, molimo i za Vašu e-mail adresu kako bi Vam mogli odgovoriti.

  • Prima:
  • Pročelnik: Jelena Bojić
  • Tel: +385 52 772-128
  • Fax: +385 52 772-158
  • Email: j.bojic@buje.hr

Vaša pitanja, komentare, prijedloge... možete uputiti Višem savjetniku za vođenje projekta. Klikom na dugme "Pošalji upit" otvoriti će se kontakt obrazac u kojeg osim Vašeg komentara, molimo i za Vašu e-mail adresu kako bi Vam mogli odgovoriti.

  • Prima:
  • Viši savjetnik za vođenje projekta: Sabrina Quarantotto
  • Tel: +385 52 772-128
  • Fax: +385 52 772-158
  • Email: s.quarantotto@buje.hr

Preporuči prijateljima: