Veličina slova:

Italiano:

Sindaco

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE DEL POTERE ESECUTIVO DELLA CITTÀ DI BUJE - BUIE

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE DEL POTERE ESECUTIVO DELLA CITTÀ DI BUJE - BUIE

Dopo la pubblicazione dei risultati definitivi per l'elezione del Sindaco della Città di Buje – Buie, oggi 09 giugno 2017 è stato fatto il passaggio delle consegne del potere esecutivo tra il Sindaco uscente, Edi Andreašić e il neoeletto Sindaco, Fabrizio Vižintin.

.ZAHVALNICE GRADU BUJE

.ZAHVALNICE GRADU BUJE

Zahvalnice i priznanja uručene Gradu Buje.

 • Citta' dell'olio di oliva

  Citta' dell'olio di oliva

  BUIE - Citta' dell'olio di oliva

 • Buie - Citta' del vino

  Buie - Citta' del vino

  Citta' del vino - Gradovi vina

 • GAL „Istria settentrionale“

  GAL „Istria settentrionale“

  GAL „Istria settentrionale“

 • Fondazione per la promozione del partenariato e lo sviluppo della societa' civile

  Fondazione per la promozione del partenariato e lo sviluppo della societa' civile

  Fondazione per la promozione del partenariato e lo sviluppo della societa' civile

Notizie In primo piano, Eventi ...

 • VELIKA ANALIZA PO ČAK 40 KRITERIJA: OVO SU HRVATSKI GRADOVI U KOJIMA SE NAJBOLJE ŽIVI
  Prema velikoj analizi koju je proveo Jutarnji o gradovima u kojima se najbolje živi Grad Buje se nalazi na 34. mjestu!!! Na osnovu četiri kriterija (stopi nezaposlenih, broju poduzetnika i ostvarenoj dobiti te obuhvaćenosti djece vrtićima) Buje je i među prvih 10. <br> 34. BUJE<br> - 7. najniža stopa nezaposlenih - nezaposleno je 2,8% ukupnog stanovništva<br> - 5. najveći broj poduzetnika po broju stanovnika i 6. po ostvarenoj dobiti po poduzetniku<br> - 7. najviša obuhvaćenost djece vrtićima

  12. maggio VELIKA ANALIZA PO ČAK 40 KRITERIJA: OVO SU HRVATSKI GRADOVI U KOJIMA SE NAJBOLJE ŽIVI
  Prema velikoj analizi koju je proveo Jutarnji o gradovima u kojima se najbolje živi Grad Buje se nalazi na ... Continua la lettura...
 • Piano strategico di sviluppo della Città di Buje – Buie dal 2016 al 2020.
  Pubblichiamo la bozza della Strategia di sviluppo della Città di Buje – Buie dal 2016 al 2020 che rappresenta la base per la pianificazione del futuro sviluppo, dei progetti strategici e dei programmi fino al 2020. Si invitano gli interessati a presentare via mail,all’indirizzo di posta elettronica info@buje.hr, suggerimenti, commenti ed osservazioni alla suddetta bozza corredati di spiegazione, entro e non oltre il 21 novembre 2016. I suggerimenti, i commenti e le osservazioni devono contenere il nome e l’indirizzo del proponente e dev’essere specificata la parte della bozza della Strategia al quale fanno riferimento. Gli stessi devono essere recapitati entro il termine prescritto.

  9. novembre Piano strategico di sviluppo della Città di Buje – Buie dal 2016 al 2020.
  Pubblichiamo la bozza della Strategia di sviluppo della Città di Buje – Buie dal 2016 al 2020 che rappresen... Continua la lettura...
 • KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA BUJA – BUIE
  I. Od ukupno 4.752 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.976 birača, odnosno 41,58%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.976 birača, odnosno 41,58%. Važećih listića bilo je 1.951, odnosno 98,73%. Nevažećih je bilo 25 listića, odnosno 1,27%.<br> II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:<br> 1. Kandidat: FABRIZIO VIŽINTIN 979 glasova/voti 49,54%; Zamjenica kandidatadel candidato: ARIJANA BRAJKO<br> 2. Kandidatkinja: BOJANA PUZIGAĆA 972 glasova/voti 49,19%<br> III. Na osnovi članka 97. stavka 1. Zakona, za gradonačelnika Grada Buja - Buie izabran je FABRIZIO VIŽINTIN a za zamjenicu gradonačelnika izabrana je ARIJANA BRAJKO

  8. giugno KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA BUJA – BUIE
  I. Od ukupno 4.752 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.976 birača, odnosno 41,58%, od čega je pr... Continua la lettura...
 • Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Buje „Rudine - Vladimir Nazor“
  OBAVIJEST o održavanju Javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Buje „Rudine - Vladimir Nazor“: Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Buje „Rudine - Vladimir Nazor“ provesti će se od 17.listopada 2017. godine do 25. listopada 2017. godine.

  9. ottobre Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Buje „Rudine - Vladimir Nazor“
  OBAVIJEST o održavanju Javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela nas... Continua la lettura...

Attualità

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA Kaštel-Dorina

Pubblicato 17.10.2017.

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu urbanističkog plana uređenja „Kaštel-Dorina“

INVITO PUBBLICO Per la partecipazione dei bam bini al Program ma pres co lare pres so l' As ilo inf an tile di Buie l Scuola dell'infanzia Fregola di Buie per l'anno pedagogico 201712018

Pubblicato 16.10.2017.

L'asilo infantile di Buie e la Scuola dell'infanzia Fregola di Buie invitano tutti i genitori e tutori dei bambini con residenza nel territorio della Citta di Buie, nati nel perioda dal l aprile 2011 al 31 marzo 2012 e che non frequentano il programma regolare pressa le istituzioni precolari di Buie, di notificare ed iscrivere i bambini al Prograrnma prescolare che e obbligatorio per tutti i bambini nell'anno antecedente all'iscrizione alla scuola elementare.

NATJEČAJ - za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto spremačica - 12.10.2017.

Pubblicato 12.10.2017.
NATJEČAJ - za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto spremačica - 12.10.2017.

Temeljem članka 9. Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Buje- Universita` popolare aperta di Buie i sukladno odluci Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Buje – Universita´popolare aperta di Buie od dana 10.10.2017. godine, v.d. ravnateljica raspisuje: NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto spremačica uz probni rok od 3 mjeseca. Uvjeti: - završena osnovna škola; - poznavanje talijanskog jezika...

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Buje „Rudine - Vladimir Nazor“

Pubblicato 09.10.2017.
Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Buje „Rudine - Vladimir Nazor“

OBAVIJEST o održavanju Javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Buje „Rudine - Vladimir Nazor“: Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Buje „Rudine - Vladimir Nazor“ provesti će se od 17.listopada 2017. godine do 25. listopada 2017. godine.

Giornata mondiale degli insegnanti

Pubblicato 05.10.2017.
Giornata mondiale degli insegnanti

Cari e care insegnanti, i miei migliori auguri in occasione della Giornata mondiale degli insegnanti. Il Vostro ruolo nello sviluppo della società ha un valore inestimabile e per questo Vi ringrazio in modo particolare. Grazie di insegnare e di aiutarci a crescere i nostri bambini.

Zaključak o dodjeli stipendije učenicima

Pubblicato 03.10.2017.

Gradonačelnik Grada Buja, donosi ZAKLJUČAK o dodjeli stipendije učenicima l. Prihvaća se rang lista učenika koju je Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdilo i temeljem koje je predložilo dodjelu stipendija za školsku godinu 2017./2018. 2. Nalaže se Upravnom odjelu za opće poslove Grada Buja izdavanje Rješenja i potpisivanje Ugovora sa učenicima. 3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta - K.O. Kaštel k.č.br. 966/1 i 968

Pubblicato 02.10.2017.

Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje O B A V I J E S T o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buje-Buie. Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao: k.č.br. 966/1 u k.o. Kaštel, oranica (livada) „Montrin“, površine 324 m2 (0,0324 ha), tržišna cijena iznosi 6.713,28 kn. k.č.br. 968 u k.o. Kaštel, oranica (livada) „Montrin“, površine 651 m2 (0,0651 ha), tržišna cijena iznosi 11.523,92 kn.

Calendario degli eventi

Precedente ottobre, 2017. Successivo
L M M G V S D
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 • Grad Buje – Citta' di Buie

  Grad Buje – Citta' di Buie

  Promidžbeni video Grada Buja

 • Bifix Buje

  Bifix Buje

  Zlatna kuna 2016, nagrada za najuspješniju tvrtku Hrvatske gospodarske komore, dobila je tvrtka Bifix iz Buja, koja se bavi proizvodnjom bojila i aditiva za plastiku te građevinskog materijala za završne radove.

 • Buje QR Codes

  Buje QR Codes

  Incontra Buje con codice QR

 • Web tržnica

  Web tržnica

  Web tržnica