• Grad Buje – Citta' di Buie
  • Grad Buje 4
  • Grad Buje 3
  • Grad Buje 2
  • Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Grada Buja - Buie

Izdvojene vijesti, događanja...

Vaš Gradonačelnik

Izvještaj za prvo polugodište 2019.

Objava: 5.9.2019.

Na sjednici Gradskog Vijeća Grada Buja dana 04.09.2019. gradonačelnik Fabrizio Vižintin podnio je izvještaj za prvo polugodište 2019. godine. Predstavio je veliki broj projekata i aktivnosti, koji su pokrenuti ili već privedeni kraju. Izvješće je prihvaćeno uz primjećen značajan kvalitativan i kvantitativan skok u odnosu na ranija razdobja.

Aktualno

IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA BUJA

Objava: 7.10.2019.
Gradsko vijeće Grada Buja-Buie donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Buja dana 03.10. 2019. godine koja stupa na snagu dan nakon objave u "Službenim novinama" Grada Buja broj 14/19 od 04.10.2019. godine. Izbori će se održati u nedjelju 10. studenog 2019.

Javno savjetovanje - mjesni odbori

Objava: 25.9.2019.
Javno savjetovanje o: Prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Buja. Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 03. listopada 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke, putem pošte ili osobno na adresu Grad Buje-Buie, 52460 Buje, Istarska 2 ili slanjem e-maila na adresu info@buje.hr ili m.sinkovic@buje.hr.

Natječaj: ribarske - pomorske tradicije

Objava: 24.9.2019.
Obavještavamo vas da je dana 23. rujna 2019. godine FLAG Pinna nobilis objavio 2. FLAG-natječaj za Podmjeru 2.3.1. „Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a“.

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Grada Buja - Buie

Objava: 23.9.2019.
Svrha projekta je izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području grada Buja te doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina komunalnog otpada koje se odlaže na odlagališta komunalnog otpada. Izgradnjom reciklažnog dvorišta potaknut će se i povećati odvajanje te prikupljanje problematičnog otpada iz kućanstva, električnog i elektroničkog otpada, glomaznog otpada te posebnih kategorija otpada čime će se ujedno osigurati odgovarajuća oporaba ili zbrinjavanje istog te će se na ovaj način nastojati spriječiti dosadašnju, čestu praksu odbacivanja takvog otpada u miješani komunalni otpad ili u okoliš tj. stvaranja divljih odlagališta.

Natječaj za male projekte

Objava: 18.9.2019.
Raspisan 2. Natječaj za male projekte u zajednici “Mali projekti za bolje sutra”. Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva je dana 18.09.2019. godine raspisala 2. Natječaj za male projekte u zajednici „Mali projekti za bolje sutra“ koji je otvoren do 18.10.2019. godine, a financijska sredstva osigurana su u Fondu gradova i općina za 2019. godinu. Ukupan fond iz kojeg se raspisuje natječaj iznosi 240.000,00 kuna, a prijavitelj za svoj projekt može ostvariti potporu do 20.000,00 kuna.

Grad Buje - PROJEKTI 2017. / 2018.

Grad Buje - PROJEKTI 2017. / 2018.

Za naredni period planira se, u pripremi je ili je spremna projektna dokumentacija za realizaciju slijedećih projekata:

- rekonstrukcija ulice 1. svibnja,
- rekonstrukcija Doma DVD-a,
- izgradnja spremišta-servisa za bicikle u Tribanu,
- izgradnja Poduzetničke zone u Mazuriji,
- rekonstrukcija dječjeg vrtića,
- izgradnja kanalizacijskih sustava naselja Kaštel, Plovanija i Kaldanija te naselja Momjan, Marušići, Gamboci i Triban putem IVS-a, a također i naselja Krasica putem poduzeća 6. maj. (...)

KAPITALNE INVESTICIJE

SUFINANCIRANI PROJEKTI KOJI SU U PROVEDBI I INVESTICIJE KOJE SU U PRIPREMI ZA KANDIDIRANJE NA EU i HR FONDOVE

1. Obnova Kaštela Rota u Momjanu – 2. faza obnove Obnova Kaštela Rota je investicija od oko 2.600.000,00 kn koju smo započeli 2016. godine kada smo izvršili 1. fazu obnove, u suradnji s Konzervatorskim odjelom iz Pule. Radovi koji su izvršeni 2016. godine su: otvaranje pristupnog puta do kaštela u širini od 5 m; geomehanička sanacija stijenskog pokosa ispod Kaštela Rota s popunjavanjem šupljina jastucima od mlaznog betona u više slojeva i zaštita južnog pokosa (uz kulu) štapnim sidrima. („više“na link na „Realizirani projekti“). (...)

REALIZIRANI EU/HR PROJEKTI

Projekti realizirani bespovratnim sredstvima iz EU i/ili HR

- Otvoren Centar za inkluziju i podršku zajednici u Bujama
- Popločen Trg Sv. Servula
- Izgrađeno raskrižje Valanari
- Otvorena Galerija Orsola i Etnografski muzej
- Parenzana: Parenzana I, Parenzana II i Parenzana Magic-Friendly Bike Centar
- Rekonstrukcija kule i objekta do Kule Sv. Martina u Bujama
- Izgrađen kanalizacijski sustav za naselja Monte Baster i Kruj
- Izgrađen kanalizacijski sustav naselja Kršete s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda – IPARD (MJERA 301)
- Sufinancirano korištenje OiE i povećanje EnU u obiteljskim kućama
- Izvršena Prva faza obnove Kaštela Rota u Momjanu
- EU PROJEKTI ZA CIVILNO DRUŠTVO, ZA MLADE I STARIJE GRAĐANE OD 2010. NADALJE

Istaknuti sadržaji

Buje danas

Područje Grada Buja proteže se na sjeverozapadnom dijelu istarskog poluotoka i Republike Hrvatske. Na području od 103,40 km2 živi oko 6.000 stanovnika.

Područje grada Buja nalazi se na sjeverozapadnom dijelu istarskog poluotoka i Republike Hrvatske. Na području od 103,40 km2 živi okvirno 5.300 stanovnika. Grad Buje je smješten između rijeka Mirne i Dragonje. Na sjeveru se prostiru brežuljci Gornje Bujštine, a južno Jadransko more u Kanegri i Piranskom zaljevu, odnosno Savudrijskoj vali. Zajedno s Umagom, Novigradom, Oprtljem, Brtoniglom i Grožnjanom te brojnim drugim mjestima i naseljima grad Buje čini Bujštinu. Pejzaž je raznolik i bogat. Široki pojas na sjeveru geolozi nazivaju bujski krš ili sedlasta (antiklinalna) zaravan Buja. Ovdje su česta uleknuća...

Znamenitosti grada Buja

Posebno značajni spomenici grada Buja su: Dvorac Rotta u Momjanu, Crkva Sv. Servula u Bujama, Crkva Majke Milosrđa u Bujama, kula Sv. Martina...

Posebno značajni spomenici grada Buja su: Dvorac Rotta u Momjanu, Crkva Sv. Servula u Bujama, Crkva Majke Milosrđa u Bujama, kula Sv. Martina te niz manjih crkvica lokalnog značaja. Dvorac Rotta u Momjanu: Momjanski kaštel se u literaturi spominje 1234. godine. Kao njegov tadašnji vlasnik i graditelj spominje se Dominus Wosalcus de Mimilano. Kaštel je vjerojatno tih godina i izgrađen. Vlasništvo nad kaštelom se mijenja kroz povijest. Godine 1548. kupuje ga Simone Rota iz Bergama koji ga mijenja i obrađuje čime ovaj kaštel postaje jedan od najznačajnijih i najbogatijih plemićkih kaštela u tom dijelu Istre...

Istaknuto