Sjednice Gradskog vijeća

11. Sjednica Gradskog vijeća Grada Buje

Objava: 19.3.2010.

Dana 18.03.2010., sa početkom u 19,00 sati, održana je 11. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Buja. Sjednici vijeća prisustvovalo je svih 16 vijećnika, Gradonačelnik i njegova zamjenica, pročelnici upravnih odjela, predstavnici medija i predstavnici građanstva.

Za sjednicu dnevnog reda je predložen opsežan dnevni red od 15 točaka, te je na taj način ista trajala do 23,00 sata. Od važnijih točaka izdvajamo Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika, Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Buja i utvrđivanje teksta Natječaja i Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Buja i utvrđivanje teksta Natječaja koje su jednoglasno usvojene.

Izmjenjena je jednoglasno i Odluka o komunalnom doprinosu kojom se sada omogućava obročna otplata komunalnog doprinosa za sve kategorije investitora. Gradsko vijeće je sukladno zakonskim propisima donijelo jednoglasno Odluku o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika u Gradu Buje po kojoj će se u buduće zaposlenici ocjenjivati i na taj bi način trebala biti podignuta razina kvalitete rada u gradskoj upravi.

Istaknuto