Sjednice Gradskog vijeća

17. Sjednica Gradskog vijeća

Objava: 5.10.2010.

Dana 30.09.2010. održana je 17. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Buja. Na dnevnom redu sjednice našlo se 11 točaka dnevnog reda, a posebno je za izdvojiti usvajanje Odluke o zakupu poslovnog prostora, Odluke o usvajanju Projekta ukupnog razvoja Grada Buja i Odluka o dodjeljivanju koncesije za obavljanje dimjačarskih i autotaksi usluga.

Gradonačelnik Grada Buja je u uvodnom izlaganju upoznao vijećnike sa aktivnostima koje su poduzete prilikom velikih poplava koje su pogodile naše područje i obznanio imena osoba čije savjete koristi u svojem radu. Pročelnica Upravnog odjela za opće poslove upoznala je vijećnike sa ostvarenjem Proračuna Grada Buja na prihodovnoj strani. Važno je napomenuti da je Gradsko vijeće raspisalo natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja koji je objavljen 05.10.2010. u dnevnom listu Glas Istre, na oglasnoj ploči Grada Buja i ovoj stranici pod NATJEČAJI.

Istaknuto