Sjednice Gradskog vijeća

21. Sjednica Gradskog vijeća (tematska sjednica)

Objava: 11.2.2011.

Dana 10.02.2011. održana je tematska sjednica gradskog vijeća Grada Buja na kojoj se raspravljalo o problematici natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i strategiji razvoja poljoprivrede na području Grada Buja.

Sjednici su, uz vijećnike, poljoprivrednike sa područja Grada Buja, prisustvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i Istarske županije dok su predstavnici Županijskog državnog odvjetništva u Puli opravdali svoj izostanak. Delegaciju Ministarstva činili su ravnatelj Uprave za poljoprivredno zemljište, g. Željko Vincek, i voditeljica Odsjeka za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, gđa. Renata Lozo. Istarsku županiju predstavljao je pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu, g. Milan Antolović.

Povjerenstvo za  provedbu natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Buja upoznalo je prisutne sa radnjama koje su prethodile izradi nacrta ugovora za prodaju i zakup i dostave istih na Županijsko državno odvjetništvo u Puli radi dobivanja mišljenja o pravnoj valjanosti ugovora. Utvrđeni su problemi na koje smo naišli na samom kraju natječaja i to: problematika statusa posjednika, vraćanje kandidata sa nepotpunim ponudama i najveći problem kod zakupa negativno mišljenje na ugovore kojima se u zakup daju čestice koje su Programom raspolaganja predviđene za prodaju.

Zajednički je zaključak bio da se u narednih 20-ak dana organizira zajednički sastanak između predstavnika Grada Buja, županije, Ministarstva i ŽDO Pula,  a sve u svrhu pronalaženja rješenja za nastale probleme.

Istaknuto