Sjednice Gradskog vijeća

24. Sjednica Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 10.6.2011.

Dana 10. lipnja 2011. održana je 24. sjednica Gradskog vijeća na kojoj su pretežito razmatrani prijedlozi općih akata iz područja prostornog uređenja i komunalnih djelatnosti.

Tako je izvršeno usklađenje gradskih odluka o komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi sa važećim zakonskim propisima, donesena je Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage PUP “Školsko brdo“, raspisan je natječaj za prodaju gradskih nekretnina i izabran je izvoditelj radova za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta.

Isto tako gradsko je vijeće raspisalo natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. Natječaj je raspisan za površinu od 95,0526 ha po ukupnoj početnoj cijeni od 2.084.248,92 kuna. Gradsko vijeće je na istoj sjednici imenovalo i članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Buje i prihvatilo Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

Istaknuto