Sjednice Gradskog vijeća

37. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BUJA

Objava: 4.4.2013.

Dana 14.12.2012. održana je 37. sjednica Gradskog vijeća Grada Buja.

Sjednici je prisustvovalo 10 vijećnika.

Na zadnjoj sjednici u 2012. godini vijećnici su imali pune ruke posla i tako raspravili i usvojili Plan Proračuna Grada Buja za 2013. sa svim provedbenim aktima, Odluku o financiranju političkih strnaka u 2013. godini, Pragram rada Gradskog vijeća za 2013. i odluke po natječajima za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja.

Osim toga važno je napomenuti kako su vijećnici raspravili i usvojili opsežno Izvješće o pristiglim prijedlozima za izradu izmjena i dopuna PPUGB kao i Odluku o izgradnji poduzetničke zone Mazurija.

Vezani dokumenti

Istaknuto