Sjednice Gradskog vijeća

38. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Objava: 4.4.2013.

Dana 28.02.2013. održana je 38. sjednica Gradskog vijeća Grada Buja.

Sjednici je prisustvovalo 13 vijećnika.

38. sjednicu obilježili su poslovi usklađenja akata sa zakonskim propisima i ispunjenje zakonskih obaveza iz područja zaštite i spašavanja.

Vijećnici su tako primili na znanje Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Buja u 2012. godini, Polugodišnji izvještaj Gradsonačelnika Grada Buja za razdoblje srpanj-prosinac 2012., raspravili i usvojili Odluke o prihvaćanju Planova, Izvješća i smjernica iz područja zaštite i spašavanja, usvojili Izmjene i dopune Statuta Grada Buja i dali suglasnost na Statut POU Buje.

Vijećnici su također uputili Javni poziv za predlaganje kandidata za Gradski savjet mladih s obzirom da je starom sazivu istekao 2-godišnji mandat.

Poseban interes, s obzirom na raspravu i istup jednog vijećnika, izazvao je prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja i postupanja sa životinjama i zaštiti napuštenih i izgubljenih životinja koja je usvojena jednoglasno.

Za kraj vijećnici su jednoglasno usvojili Izvješća o ostvarenju godišnjih programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture.


Istaknuto