Sjednice Gradskog vijeća

9. sjednica Gradskog vijeća

Objava: 16.12.2009.

SA  9. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA BUJA

Dana 16. prosinca 2009. održana je 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Buja sa opsežnim dnevnim redom obzirom da se obrađivao rebalans Proračuna Grada Buja za 2009. i Proračun za 2010 sa projekcijama za 2011. i 2012. godinu. Sjednici je prisustvovalo 15 vijećnika, Gradonačelnik i zamjenica Gradonačelnika Grada Buja, resorni pročelnici i predstavnici medija. 

Rebalansom je predloženo smanjenje na 30.028.300,23 kuna, a Planom Proračuna za 2010. predviđa se iznos od 29.431.674,72 kuna. Rebalans Proračuna za 2009. i Plan Proračuna za 2010. sa svim Programima javnih potreba izglasani su jednoglasno. Osim financijskih akata Gradsko vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća kojom se Regina Gardoš imenuje za novu potpredsjednicu.

Imenovanje je bilo potrebno iz razloga što je prijašnja potpredsjednica, Lorella Limoncin Toth, stavila mandat u mirovanje.

Istaknuto