Natječaji - javna nabava

Izmjene Plana nabave za 2013. godinu

Objava: 19.10.2013.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13) i članka  65.a Statuta Grada Buja ( „Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13), gradonačelnik Grada Buja dana 15.11.2013. godine donosi:

IZMJENE PLANA NABAVE GRADA BUJA ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Ovim Izmjenama Plana nabave mijenja se Plan nabave Grada Buja za 2013. godinu na način da se u tabličnom prikazu predmet nabave „Kap. pomoć izgradnje kanalizacije (Kršete)“ označava na slijedeći način...

Vidi kompletni sadržaj u vezanom dokumentu.

Vezani dokumenti

Istaknuto