Natječaji - Prodaja nekretnina

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buja

Objava: 6.4.2010.

Na temelju odredbe članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 152/08) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Buja za k.o. Brdo, Buje, Kaštel, Krasica, Kršete, Kučibreg, Lovrečica, Merišće, Momjan i Triban, Klasa: 945-01/10-01/01, Urbroj: 2105/01-02-10-10 od dana 25.03.2010., Gradsko vijeće Grada Buja, objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buja za k.o. Brdo, Buje, Kaštel, Krasica, Kršete, Kučibreg, Lovrečica, Merišće, Momjan i Triban. Tekst natječaja, popis čestica za zakup, popis čestica za ponudu, ponuda na natječaj za zakup, izjava za fizičke osobe(zakup), izjava za pravne osobe(zakup) i gospodarski program nalaze se u PDF prilogu.

Vezani dokumenti

Istaknuto