Natječaji - Prodaja nekretnina

Natječaj za davanje u zakup neuređenog građevinskog zemljišta i zgrada u vlasništvu Grada Buja

Objava: 1.4.2010.

Gradonačelnik Grada Buja je dana 29.03.2010.raspisao natječaj za zakup neuređenog građevinskog zemljišta i zgrada u vlasništvu Grada Buja, te je isti objavljen 01.04.2010. na oglasnoj ploči Grada Buja i dnevnom tisku Glas Istre.

Tekst natječaja u prilogu PDF.

Vezani dokumenti

Istaknuto