Ostali natječaji

Natječaj za obavljanje preventivne deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije

Objava: 4.7.2014.

Grad Buje-Buie raspisao natječaj za obavljanje preventivne deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na području Grada Buje-Buie sa ciljem zaključivanja ugovora za razdoblje od 4 godine.

Vezani dokumenti

Istaknuto