Natječaji - Prodaja nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja

Objava: 5.10.2011.

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 16. Odluke o gospodarenju nekretninama Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 2/98 i 8/05), i članka 50. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 11/09), Gradsko vijeće Grada Buja je na sjednici održanoj dana 30.09.2010. raspisalo Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja.

Tekst Natječaja je objavljen u Glasu Istre, oglasnoj ploči Grada Buja i web stranici Grada Buja. (tekst Natječaju u PDF-u u prilogu)

Vezani dokumenti

Istaknuto