Natječaji - Prodaja nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja

Objava: 15.6.2011.

15.06.2011. Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 19. Odluke o gospodarenju nekretninama Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 7/10), i članka 50. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 11/09), Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 10.06.2011. raspisalo je Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja.

Tekst Natječaja objavljen je 15.06.2011. na oglasnoj ploči Grada Buja, web stranici, Glasu Istre i La Voce del popolo.

Tekst Natječaja u PDF-u u prilogu

Vezani dokumenti

Istaknuto