Ostali natječaji

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2014./2015.

Objava: 25.7.2014.

Gradonačelnik Grada Buja raspisuje N A T J E Č A J za stipendiranje učenika i studenata u školskoj / akademskoj godini 2014./2015.
U školskoj/akademskoj godini 2013/2014 Grad Buje dodijelit će 3 nove stipendije učenicima (A), 3 nove stipendije studentima (B), 2 stipendije učenicima slabijeg socijalnog statusa (C) i 2 stipendije studentima slabijeg socijalnog statusa (D) za nastavak školovanja u srednjoj školi/ obrazovanju na sveučilištima (visokim učilištima i veleučilištima) a sukladno odredbama točke II Zaključka o broju, vrstama i visini stipendije («Službene novine» Grada Buja broj 7/14).
Stipendija za učenike srednjih škola isplaćuje se za razdoblje od 1. rujna do 30. lipnja tekuće školske godine godine. Stipendija za studente sveučilišta u Republici Hrvatskoj te inozemstvu isplaćuje se za razdoblje od 1. listopada do 31. srpnja tekuće akademske godine. (... vidi vezani dokument)

Vezani dokumenti

Istaknuto