Natječaji - javna nabava

OBAVIJEST – javna nabava – nabava i dostava prehrambenih proizvoda (prema 6 grupa) za potrebe Dječjeg vrtića Buje-Asilo infantile Buie

Objava: 18.10.2013.

Dana 02.12.2013. pokrenut je postupak javne nabave za nabavu i dostavu prehrambenih proizvoda (prema 5 grupa) za potrebe Dječjeg vrtića Buje-Asilo infantile Buie.

Procijenjena vrijednost nabave za jednogodišnje razdoblje (2014. godina) iznosi 185.000,00 kuna bez PDV-a. Dokumentacija za nadmetanje objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) dana 03.12.2013. pod brojem 2013/S 005-0098898.

Istaknuto