Natječaji - javna nabava

OBAVIJEST – javna nabava – nabava i dostava prehrambenih proizvoda (prema 6 grupa) za potrebe Dječjeg vrtića Buje-Asilo infantile Buie

Objava: 16.10.2013.

Dana 04.11.2013. pokrenut je postupak javne nabave za nabavu i dostavu prehrambenih proizvoda (prema 6 grupa) za potrebe Dječjeg vrtića Buje-Asilo infantile Buie.

Procijenjena vrijednost nabave za jednogodišnje razdoblje (2014. godina) iznosi 400.000,00 kuna bez PDV-a. Dokumentacija za nadmetanje objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) dana 06.11.2013. pod brojem 2013/S 002-0091537.

Istaknuto