Natječaji - javna nabava

OBAVIJEST - javna nabava-opskrba električnom energijom

Objava: 17.10.2013.

Grad Buje-Buie je dana 30.10.2013. pokrenuo postupak javne nabave električne energije za dvogodišnje razdoblje s ciljem zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ponuditeljem. Procijenjena vrijednost nabave za dvogodišnje razdoblje iznosi 1.100.000,00 kuna bez PDV-a. Dokumentacija za nadmetanje objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) dana 31.10.2013. pod brojem 2013/S 002-0090565.

Istaknuto