Natječaji - javna nabava

Pravilnik o jednostavnoj nabavi – Grad Buje-Buie

Objava: 1.8.2017.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi, Klasa: 023-05/17-01/12, Urbroj: 2105/01-02-17-9, usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Buja-Buie od 18.07.2017. i objavljen u Službenim novinama Grada Buja-Buie broj 08/17.

AŽURIRANO 04.09.2018. - PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi

Vezani dokumenti

Istaknuto