PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BUJA ZA 2013.

Objava: 8.11.2013.

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08 i 136/12), članka 50. i 90. Statuta Grada Buja ("Službene novine Grada Buja" broj 11/09), Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj 29.10.2013. godine, donosi 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BUJA ZA 2013.

Vezani dokumenti

Istaknuto