Radna tijela Gradskog vijeća

Radna tijela Gradskog vijeća

Objava: 1.7.2013.

Radna tijela Gradskog vijeća

Radi razmatranja i davanja mišljenja o prijedlozima akata o pitanjima iz djelokruga tijela, koordinacije u rješavanju pojedinih pitanja, pokretanja inicijativa i predlaganja donošenja općih akata Vijeća, pripreme i podnošenja odgovarajućih prijedloga za praćenje i provođenje utvrđene politike i praćenje izvršavanja odluka i općih akata Vijeća, te izvršavanja određenih zadaća od interesa za Vijeće, Vijeće po potrebi osniva stalna radna tijela:

1. Mandatna komisija
2. Odbor za Statut, Poslovnik i administrativna pitanja,
3. Odbor za zaštitu ljudskih prava, predstavke i pritužbe
4. Odbor za izbor i imenovanja,
5. Komisija za utvrđivanje imena ulica, trgova i toponimiku
6. Odbor za suradnju sa drugim gradovima, općinama i županijama u tuzemstvu i inozemstvu,
7. Komisija za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo .
8. Odbor za priznanja i odlikovanja,
9. Odbor za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice
10. Odbor za gospodarsku politiku, razvoj i financije,
11. Odbor za društvene djelatnosti
12. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
13. Odbor za turizam
14. Odbor za poljoprivredu
15. Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Buja

Radi razmatranja i drugih pitanja, Vijeće može uz radna tijela iz prethodnog stavka, osnovati i druga povremena radna tijela.


Sastav radnih tijela Gradskog vijeća

Mandatna komisija
1. Franko Gergorić – predsjednik
2. Sonja Buljević - članica
3. Tanja Lukin – članica

Odbor za statut, poslovnik i administrativna pitanja
1. Manuel Vigini – predsjednik
2. Franco Basiaco – potpredsjednik
3. Rino Duniš – član
4. Franko Gergorić - član
5. Bojana Puzigaća – član

Odbor za zaštitu ljudskih prava, predstavke i pritužbe
1. Aleksa Černac- predsjednik
2. Stjepan Brala
3. Milka Kević

Odbor za izbor i imenovanja
1. Franco Basiaco - predsjednik
2. Roberta Bucaj - član
3. Moreno Mamilović - član
4. Bojana Puzigaća - članica
5. Manuel Vigini – član 

Komisija za utvrđivanje imena ulica, trgova i toponimiku
1. Franco Basiaco - predsjednik
2. Klara Šuplina - član
3. Aldo Antonini – član

Odbor za suradnju sa drugim gradovima, općinama i županijama u tuzemstvu i inozemstvu
1. Rino Duniš- predsjednik
2. Sonja Buljević - članica
3. Matteo Kapel - član
4. Goran Rašić - član
5. Franco Basiaco - član

Komisija za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo
1. Melita Brajko - predsjednica
2. Moreno Mamilovič - član
3. Renato Gombar - član
4. William Vigini - član
5. Darko Jergović - član
6. Rino Duniš - član
7. Moreno Pucer - član

Odbor za priznanja i odlikovanja
1. Rosana Prelac – predsjednica
2. Sonja Ferlin – zamjenica predsjednice
3. Manuel Vigini, – član
4. Roberta Bucaj – članica
5. Arnela Čokrlija – članica

Odbor za gospodarsku politiku, razvoj i financije
1. William Vigini - predsjednik
2. Roberta Bucaj – zamjenica predsjednika
3. Miroslav Poznić - član
4. Josip Vorić - član
5. Ivan Štiglić - član
6. Jasna Opačak - članica
7. Mato Čavarović - član

Odbor za društvene djelatnosti
1. Hrvoje Livada- predsjednik
2. Tamara Zoljan Gašparić - članica
3. Antonella Štoković - članica
4. Vedran Janić - član
5. Željka Hrlić - članica
6. Anita Medica - članica
7. Franko Gergorić - član

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
1. Rozana Prelac - predsjednica
2. Eleonora Gardoš – članica
3. Tanja Lukin - članica

Odbor za turizam
1. Manuel Vigini- predsjednik
2. Josip Pejić - član
3. Andrea Maglica - član
4. Martina Bernobić - članica
5. Urban Cerar - član
6. Maurizio Franceschini - član
7. Denis Prelac - član

Odbor za poljoprivredu
1. Josip Vorić- predsjednik
2. Oriano Benvegnu - član
3. Goran Vižintin - član
4. Marino Markežić - član
5. Goran Gardoš - član
6. Gianfranco Kozlović - član
7. Franco Basiaco - član

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Buja
1. Jelena Bojić - predsjednica
2. Elvis Glavičić - član
3. Sabina Burolo - članica
4. Mauricio Sinković - zamjenik predsjednice
5. Manuel Makovac - zamjenik člana
6. Valentina Visintin - zamjenica člana

 

 

Istaknuto