Sastav Gradskog vijeća

Sastav Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 1.7.2013.

Gradsko vijeće Grada Buja sastavljeno je od 15 vijećnika. U Gradskom vijeću Grada Buja zastupljene su slijedeće stranke i liste grupe birača:

1. Istarski demokratski sabor - IDS-DDI - 6 vijećnika/ca)
2. Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP (6 vijećnika/ca)
3. Kandidacijska lista grupe birača – Manuel Vigini (2 vijećnika/ca)
4. Hrvatska stranka umirovljenika - HSU (1 vijećnik/ca)

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Buja jesu:

1. RINO DUNIŠ - IDS-DDI
2. FRANCO BASIACO - IDS-DDI
3. FRANKO GERGORIĆ - IDS-DDI
4 ANITA MEDICA - IDS-DDI
5. MORENO PUCER - IDS-DDI
6. ROBERTA BUCAJ - IDS-DDI
7. BOJANA PUZIGAĆA - SDP
8. MORENO MAMILOVIČ - SDP
9. JOSIP PEJIĆ - SDP
10. SONJA BULJEVIĆ - SDP
11. MARINO DUSSICH - SDP
12. ARNELA ČOKRLIJA - SDP
13. MANUEL VIGINI - Kandidacijska lista grupe birača – Manuel Vigini
14. TANJA LUKIN Kandidacijska lista grupe birača – Manuel Vigini
15. MILKA KEVIĆ - HSU


Predsjednik Gradskog vijeća: Rino Duniš.

Potpredsjednici Gradskog vijeća: Bojana Puzigaća i Manuel Vigini.

 

Istaknuto