Savjet mladih Grada Buje

Objava: 4.3.2013.
Novi Zakon o savjetima mladih ("Narodne novine" br. 23/07) propisao je obavezu Gradskog vijeća da osnuje Savjet mladih grada Buje, kao i da donese Odluku o osnivanju Savjeta mladih i pokrene postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom te da isto izvrši izbor članova Savjeta mladih. 28. travnja 2008. Odlukom o osnivanju Savjeta mladih osnovan je Savjet Mladih Grada Buje; odlukom se uređuje djelokrug rada te način utjecaja na rad Gradskog vijeća Grada Buje u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima, broj članova i trajanje mandata, način i postupak njihova izbora, djelokrug i način rada Povjerenstva za provedbu izbora članova Savjeta mladih, troškovi za provođenje izbora, način financiranja programa i rada Savjeta mladih, način osiguravanja prostornih i drugih uvjeta za njegov rad, suradnja s drugim vijećima mladih, kao i ostala pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Istaknuto