• Savjet mladih

Sastav Savjeta mladih

Objava: 9.3.2013.
Sastav Savjeta mladih Grada Buje: Cossetto Martina (Zajednica Talijana Krasica), Gardoš Eleonora (Zajednica Talijana Krasica), Kozlović Moreno (Zajednica Talijana Momjan), Mihailović Petra (Gospodarska škola Buje), Šiljić Ana (Srednja škola „Vladimir Gortan“ Buje), Turina Nina (Srednja škola „Vladimir Gortan“ Buje), Udovičić Dora (Srednja škola „Vladimir Gortan“ Buje).

Savjet mladih Grada Buje

Objava: 4.3.2013.
Novi Zakon o savjetima mladih ("Narodne novine" br. 23/07) propisao je obavezu Gradskog vijeća da osnuje Savjet mladih grada Buje, kao i da donese Odluku o osnivanju Savjeta mladih i pokrene postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom te da isto izvrši izbor članova Savjeta mladih. 28. travnja 2008. Odlukom o osnivanju Savjeta mladih osnovan je Savjet Mladih Grada Buje; odlukom se uređuje djelokrug rada te način utjecaja na rad Gradskog vijeća Grada Buje u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima, broj članova i trajanje mandata, način i postupak njihova izbora, djelokrug i način rada Povjerenstva za provedbu izbora članova Savjeta mladih, troškovi za provođenje izbora, način financiranja programa i rada Savjeta mladih, način osiguravanja prostornih i drugih uvjeta za njegov rad, suradnja s drugim vijećima mladih, kao i ostala pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Istaknuto