Katalog informacija

Objava: 5.3.2013.
1. OPĆI AKTI 1.1. Gradskog vijeća Grada Buja od 1993. godine i nadalje 1.2. Poglavarstva Grada Buja od 1993. godine i nadalje (do lipnja 2009. godine) Napomena: Opći akti do 28.03.1997. godine čuvaju se u izvornom obliku u pismohrani ili nadležnom upravno odjelu, a nakon tog datuma objavljeni su u "Službenim novinama Grada Buja". 2. POJEDINAČNI AKTI 2.1. Gradskog vijeća Grada Buja od 1993. godine i nadalje 2.2. Poglavarstva Grada Buja od 1993. godine i nadalje (do lipnja 2009. godine) Napomena: Svi akti iz navedenog razdoblja nalaze se u pismohrani Grada Buja ili u nadležnom upravnom odjelu.

Istaknuto