Kršete

Objava: 28.2.2013.
Kršete je naselje koje se nalazi u plodnoj zelenoj dolini koja se pruža prema moru. Područje je naseljeno od drevnih vremena kako svjedoče i epigrafski rimski nalazi na tom mjestu. Najznačajnija je zgrada crkve sv. Petra i Pavla koja potječe iz XVI. st. a obnovljena 1885. godine. U važniji inventar ubrajaju se dva kamena lika u niskom reljefu isklesana na stupićima koji vjerojatno prikazuju sv. Petra i Pavla. Potječu iz XII. ili XIII. st., a pripadaju seriji sličnih djela na istarskome području, među kojima su dva ugrađena u jednu porečku zgradu, a jedan u sredinu pročelja župne crkve sv. Servula u Bujama.

Istaknuto