Marušići

Objava: 28.2.2013.
Naselje Marušići potječe najvjerojatnije iz XVI. st. kad su ovo područje naseljavali Slaveni. Uz Dom kulture prostire se park Forma Viva, nastao 1980., zahvaljujući Međunarodnoj ljetnoj kiparskoj školi «Kornarija» koja je djelovala u napuštenom kamenolomu.

Istaknuto