• Natječaji - javna nabava

Poziv na dostavu ponuda - usluga stručnog nadzora građenja

Objava: 8.1.2020.
Ažurirano 15.01.2020. - Obavijest o odabiru i Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Jednostavna nabava -Usluga stručnog nadzora građenja - Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Buje i talijanskog vrtića „Mrvica” na adresi Matije Gupca 13, Buje, Ugovor KK.04.2.1.04.0312

Istaknuto